IWFBE-2016, 2nd International Workshop on Finance, Business, Economics, Marketting and Information Systems

Country: Turkey

City: Istanbul

Abstr. due: 01.01.2016

Dates: 02.04.16 — 03.04.16

Address: http://rarm-scoop.org/index.php

Organizing comittee e-mail: secretary@ase-scoop.org

Organizers: Scientific Cooperations

Conference fees and accomodation: Please see our website for detailed information.

 

IWFBE-2016 Finans, İşletme, Ekonomi, Pazarlama ve Bilimsel İşbirlikleri tarafından düzenlenen Bilişim Sistemleri, roman fikirleri ve gelişmeleri sunmak için uluslararası bir atölye olduğunu. IWFBE-2016 bilimsel yayın yoluyla Maliye, İşletme, Ekonomi, Pazarlama ve Bilgi Sistemleri ortak ilgi ile araştırmacılar ve uygulayıcılar arasındaki işbirliğini artırmayı hedefliyor.

Maliye, İşletme, Uluslararası Çalıştayı Ekonomi, Pazarlama ve Bilgi Sistemleri yıl düzenlenen bir hakemli akademik bir olaydır. Bir atölye parçası mıdır  Sosyal Bilimler Uluslararası Konferansı, farklı disiplinlerden üç ayrı atölye oluşur.

Tüm kağıtlar hakemli vardır. Özgünlük Raporlar ve belgeler kullanılarak elde edilir  Turnitin  özgünlük denetleyicisi bilgisayar programı.

Kağıdın özgünlüğü raporla birlikte Yorumcu yorum size e-posta ile gönderilecek.

Seçilen bildiriler online dergi yayınlanacaktır.

Bir için gündeme  "Maliye Dergisi, İşletme, Ekonomi, Bilişim Sistemleri ve Pazarlama"  TIKLAYINIZ

Konferansın kapsamı listede ancak aşağıda sınırlı değildir

 

EKONOMİ
Makro Ekonomi
Mikro Ekonomi
Tarım Ekonomisi
Ekolojik Ekonomi
Güzellik Ekonomi
Emek Ve Nüfus Ekonomi
Kentsel ve Kırsal Ekonomi
Uluslararası Ekonomi
Sanayi Ekonomisi
Parasal Ekonomi
Emlak Ekonomisi
Genel Ekonomi
İŞLETME VE YÖNETİM
İş Etiği
İş Hukuku
İş İstatistikleri
İşletme Eğitimi
Kurumsal Yönetim
Maliyet Yönetimi
Karar Bilimleri
Konaklama İşletmeciliği Sağlık Yönetimi
Sanayi Yenilik
Önderlik
Lojistik Yönetimi
Yönetim Bilimi
İmalat Mühendisliği
Yeni Ürün Geliştirme
Örgütsel Davranış
Örgütsel İletişim
Yöneylem Araştırması
Halkla İlişkiler
Ürün Yönetimi
Kaynak Yönetimi
Stratejik Yönetim
Tedarik Değişim Yönetimi
Sistem Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi
İş Of Diğer Alanlar
PAZARLAMA
Pazarlama Araştırması
Pazarlama Stratejisi
Pazarlama Felsefesi
Piyasa Yapısı Ve Fiyatlandırma
Stratejik Pazarlama
İlişkisel Pazarlama
KOBİ Marketing
TURİZM & EĞLENCE
Turizm Politikası
Turizm Geliştirme ve Finans
Turizm Yönetimi
İç Turizm
Work And Leisure
E-Turizm
Turizm, Eğlence, Hospitality Stratejik Yönetim
Turizm Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi
Hotel And Kurumsal Yönetim
Turizm, Eğlence, Ağırlama Sektörler yılında Eğitim
Seyahat / Ulaştırma / Turizm
GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETMELER
Girişimcilik için Eğitim Ve Öğretim
Kadın ve Girişimcilik
Girişimcilik Büyüme Ve Performans
Küçük İşletmeler
Rekabet Ve Küçük İşletmeler
SİYASET VE SİYASET BİLİMİ
Siyaset
Siyaset Bilimi
Kamu Yönetimi Ve Politika
İşler Ve Stratejik Araştırmalar
Hükümet Sistemi ve Uygulamaları
Siyaset ve Etik
Uluslararası İlişkiler
Politik Ekonomi
Seçimler Ve Seçmen Davranışı
Reform Ve Konsolide
Batı Siyasal Düşünce Tarihi
Batı Anayasa Düşünce
Hükümetler ve Siyaset
Askeri Çalışmalar
Siyaset Of Etkileşim
BİLGİ SİSTEMLERİ
E-Ticaret
Bilgi Ve Strateji
Bilgi Güvenliği
Bilişim Etiği
KOBİ'ler ve Bilişim Sistemleri
Bilgi Yönetimi
FİNANSAL YÖNETİM
Finansal Yönetimin Amacı
Kurumsal Finansman Ve Mali İşler Müdürü
İş Örgütünün Formlar
Ajans Sorunu
Corporation'ın Kontrolü
Finansal Piyasalar Ve Kurumlar
Vergiler Ve Nakit Akışı
Uzun Vadeli Finansal Planlama Ve Büyüme
Paranın Zaman Değeri
İndirgenmiş Nakit Akımları Değeri
Faiz Oranları Ve Bond Değerleme
Stok Değerleme
Sermayesi Yatırım Karar Verme
İade, Risk Ve Varyansları
İkincil Piyasalar
Ekonomik Metodoloji
İktisat Of Okullar
Hanehalkı Davranışı
Aile Ekonomisi
Üretim ve Organizasyonlar
Refah Ekonomisi
Kamu Maliyesi
Kamu Tercihi
Fiyatlar, İş dalgalanmalar, Ve Döngüler
Ekonomik Politika
Uluslararası Finans
Uluslararası İktisat
Finansal Ekonomi
Kurumsal Finansman Ve Yönetişim
Kamu Ekonomisi
Çalışma Ekonomisi
Hukuk ve Ekonomi
Düzenleyici Ekonomi
Ekonomik Kalkınma
Kalkınma Planlama Ve Politika
Teknolojik Changev
Ekonomik Büyüme Ölçülmesi
Agrega Verimlilik
Ekonomik Sistemler
Karşılaştırmalı Ekonomik Sistemler
İktisat Diğer Alanları
İktisat Rolü
Ekonomistler Rolü
Ekonomistler İçin Pazar
Diğer Disiplinler için İktisat İlişkisi
Sosyal Değerleri için İktisat İlişkisi
İktisat Sosyolojisi
İktisadi Düşünceler ve Metodoloji Of Okullar
İLETİŞİM
Haberleşme
Basın
Gazetecilik
İletişim Yönetimi
Reklam, Dil ve İletişim
Bilgi ve İletişim
İletişim Sanatları
Eğitim İletişimi Ve Teknoloji
Yayıncılık

 

Conference Web-Site: http://ase-scoop.org/iwfbe/