ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами»

Country: Ukraine

City: Луцьк

Abstr. due: 01.12.2016

Dates: 08.12.16 — 08.12.16

Area Of Sciences: Economics and management; Sociology;

Organizing comittee e-mail: pcep@lntu.edu.ua

Organizers: Луцький національного технічний університет

 

Тематичні напрямки роботи конференції (секції):

1.     Управління національним господарством, галузями та господарськими комплексами.

2.     Регіональний менеджмент та міжнародне співробітництво в контексті подальшої євроінтеграції України.

3.     Менеджмент та економіка підприємства.

4.     Управління персоналом, трудовий потенціал, лідерство.

5.     Ринок праці, зайнятість населення, соціальне партнерство.

6.     Управління логістичними процесами на різних рівнях господарювання.

7.     Фінансове та обліково-аналітичне забезпечення управлінських процесів.

Conference Web-Site: http://lutsk-ntu.com.ua/uk/aktualni-problemi-upravlinnya-socialno-ekonomichnimi-sistemami