II міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених пам'яті професора, Лауреата Державної Премії України І. І. Мітюка

Country: Ukraine

City: Вінниця

Abstr. due: 15.11.2017

Dates: 08.12.17 — 08.12.17

Area Of Sciences: Medicine;

Organizing comittee e-mail: pankiv.anastasia@gmail.com

Organizers: Кафедра ендоскопічної та серцево-судинної хірургії Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Conference fees and accomodation: Участь у конференції безкоштовна!

 

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Кафедра ендоскопічної та серцево-судинної хірургії

 

І Н Ф О Р М А Ц І Й Н И Й Л И С Т

II МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ПАМ'ЯТІ ПРОФЕСОРА, ЛАУРЕАТА ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ І. І. МІТЮКА (8 грудня 2017 року)

 

Шановні студенти, магістранти, аспіранти, молоді вчені!

20 березня 2017 року відбулась І наукова конференція студентів та молодих вчених нашої кафедри, присвячена пам'яті видатного українського вченого, хірурга Івана Ілліча Мітюка (1928-2011). Ця подія продемонструвала неабиякий інтерес з боку молодого наукового співтовариства до проблематики ендоскопічної та серцево-судинної хірургії. Вона дозволила встановити перші контакти з представниками іногородніх і зарубіжних університетів. За результатами конференції було видано збірник матеріалів, який, як ми сподіваємося, для багатьох стане першим кроком до реалізації свого дослідницького потенціалу.

Величезне значення для нас має той факт, що перша студентська наукова конференція кафедри ендоскопічної та серцево-судинної хірургії присвячена саме професору Мітюку. Його наукова спадщина ще підлягає систематизації і професійному осмисленню, а в багатьох аспектах, і відновленню. Заради цього важливого завдання, а також задля популяризації пам'яті про чудового вченого, ми вирішили продовжувати розпочату справу створюючи кафедральну традицію наукових конференцій студентів та молодих вчених з міжнародною участю, які будуть проводиться щорічно і будуть присвячені І. І. Мітюку.

З огляду на все вищевикладене, ми маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі ІІ-ї наукової конференції студентів та молодих вчених пам'яті професора, лауреата Державної премії України І. І. Мітюка, що відбудеться 8 грудня 2017 року на кафедрі ендоскопічної та серцево-судинної хірургії Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова.

У рамках роботи конференції планується обговорення широкого кола наукових проблем малоінвазивної, ендоскопічної, судинної та серцево-судинної хірургії.

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Організаційний внесок не передбачений.

Участь в конференції БЕЗКОШТОВНА!

Форми участі в конференції: очна та заочна.

Усі учасники гарантовано отримають сертифікат учасника конференції!

 

Очна форма участі може бути наступною:

1. Публікація тез + усна доповідь + комплект учасника з друкованим збірником матеріалів конференції

2. Публікація тез + комплект учасника з друкованим збірником матеріалів конференції

3. Вільний слухач + комплект учасника з друкованим збірником матеріалів конференції

 

За підсумками роботи буде видано збірник тез доповідей учасників конференції.

Просимо Вас надсилати тези до 15 листопада 2017 року на електронну адресу – pankiv.anastasia@gmail.com.

Обсяг тез – до 500 слів в форматі doc. (Шрифт Times New Roman, 14 кегль, міжрядковий інтервал 1,5). Посилання на джерела (при наявності) подаються прямо в тексті. Індекси посилань в тексті в квадратних дужках (напр .: [Мітюк, 2002] і т.д.).

При оформленні тез ми рекомендуємо дотримуватись нижченаведеного прикладу:

Приклад оформлення тез:

О. В. Телегузова

IV курс, медичний факультет №1

ТРАНСАРТЕРІАЛЬНА ХІМІОЕМБОЛІЗАЦІЯ МЕТАСТАЗІВ ПЕЧІНКИ ПРИ УВЕАЛЬНІЙ МЕЛАНОМІ: ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ

Науковий керівник: Д.І. Гребенюк (к.мед.н., асистент)

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

Кафедра ендоскопічної та серцево-судинної хірургії

м. Вінниця, Україна

Актуальність: … [Усенко, 2011].

Мета: …….

Матеріали і методи: …….

Результати: ……

Висновки: …….

 

Зареєструватись для участі в конференції необхідно за наступним посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ...

 

Контактна інформація:

Телефон: +380636073477 - Паньків Анастасія Михайлівна

E-mail: pankiv.anastasia@gmail.com

Сайт кафедри: http://endocvs.vn.ua/

 

Наша конференція відкрита абсолютно для всіх студентів і молодих вчених, що бажають зробити свої перші кроки у сфері ендоскопічної та серцево-судинної хірургії!

Conference Web-Site: http://endocvs.vn.ua/