Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті»

Country: Ukraine

City: Київ

Abstr. due: 15.03.2018

Dates: 23.04.18 — 24.04.18

Area Of Sciences: Biology; Agricultural;

Organizing comittee e-mail: аkutina@nuft.edu.ua

Organizers: Міністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій

 

Більше інформації в запрошенні:

http://nuft.edu.ua/actual/5a3a31bc8b340/...

Conference Web-Site: http://nuft.edu.ua/actual/view/84-mizhnarodna-naukova-konferentsiya-molodykh-uchenykh-aspirantiv-i-studentiv-naukovi-zdobutky-molodi---vyrishenniu-problem-kharchuvannya-liudstva-u-xxi-stolitti-23-24-kvitnya-2018-r_2018-03-10