Kyiv Smart City Forum

Event type: Festival

Event dates: Wed, 10/31/2018

Country, city: Ukraine, Київ

Address of the event: КВЦ Парковий

Web-site of the event: https://www.facebook.com/events/67196770...

 

 

KYIV SMART CITY FORUM`18 – одна з головних подій Східної Європи, присвячена популяризації smart city-технологій та впровадженню інноваційних рішень у містах. Форум стане платформою для активної спільноти, яка цікавиться міською тематикою.

Переваги форуму:
- 50 спікерів.
- 6 тематичних секцій.
- Понад 1200 учасників.

Основні теми дискусій:
Інтелектуальна транспортна система міста.
Міська архітектура, урбанізм, smart building.
Електронна демократія, відкритий уряд та громадські ініціативи.
Креативна економіка та освіта. Стартапи та блокчейн-технології.
Екологія та енергоефективність.
Серед учасників форуму – досвідчені фахівці та експерти у сфері розбудови міста та впровадження сучасних smart-технологій в міську інфраструктуру

Про ініціативу KYIV SMART CITY:

Kyiv Smart City об'єднує киян, бізнес, активістів та владу міста задля розвитку розумної міської інфраструктури. Робота здійснюється на принципах відкритих даних, розумного і прозорого управління та перетворення Києва на інноваційне, цифрове та прогресивне місто. Концепція покликана створити можливості для еволюції столиці, поєднуючи стратегічний підхід, технологічні досягнення та широке залучення громадськості до творення нової якості життя.

Кращі експерти, технологічні кейси від вендорів, бізнеси в галузі креативної економіки, досвід впровадження smart city в Україні та світі. Якщо ви цікавитеся міською тематикою – ця подія для вас!

KYIV SMART CITY FORUM`18 – one of the key events in Eastern Europe dedicated to the promotion of smart city-technologies and the implementation of innovative city-based solutions. The Forum will become a platform for an active community that is interested in urban topics.

Advantages of the Forum:
- 50 speakers
- 6 thematic sections.
- More than 1200 participants.

Main topics of discussion:
The intelligent transportation system of the city.
Urban architecture, Urbanism, smart building.
E-democracy, open government, and civic initiatives.
Creative economy and education. Startups and Blockchain technology.
Ecology and energy efficiency.

About the KYIV SMART CITY Initiative:
Kyiv Smart City brings together Kyiv citizens, business, activists and city authorities for the purpose of developing smart urban infrastructure. The work is carried out on the principles of open data, intelligent and transparent management and transformation of Kyiv into an innovative, digital and progressive city. The concept is intended to create opportunities for the evolution of the capital, combining the strategic approach, technological achievements and wide involvement of the public in creating a new quality of life.

Looking forward to seeing you!