IV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів»

Country: Ukraine

City: Кривий Ріг

Abstr. due: 18.01.2019

Dates: 21.01.19 — 22.01.19

Area Of Sciences: Economics and management;

Address: 50005, м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16, кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування

Organizing comittee e-mail: priymak@donnuet.edu.ua, barabanova @donnuet.edu.ua

Organizers: Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у IV Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економічних інтересів», яка відбудеться в м. Кривий Ріг (Україна) 21 січня 2019 р. в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Конференція включена до відповідного плану міжнародних конференцій МОН України на 2019 рік.

Форми участі в конференції - заочна. Матеріали конференції будуть видані у вигляді друкованого збірника та електронного видання , згідно з діючими стандартами.

Основні напрямки роботи (секції) конференції:

1. Розвиток концепції управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах маркетингової орієнтації

2. Маркетинг в умовах світового економічного розвитку

3. Теоретичні і прикладні основи фінансового менеджменту

4. Нові перспективи сучасного менеджменту в нестабільному зовнішньому середовищі

5. Становлення і розвиток сучасної концепції глобального менеджменту

6. Вдосконалення стратегічного потенціалу підприємства

7. Актуальні аспекти менеджменту якості

Бланк заявки і детальна інформація про конференцію – у файлі, що додається

За результатами роботи конференції буде сформовано збірник тез учасників та розміщено на сайті  www.donnuet.edu.ua.

Координатори проекту:

Барабанова Валентина Віталіївна  тел. 097-652-43-89 e-mail: barabanova @donnuet.edu.ua

Приймак Наталія Сергіївна тел. 093-434-35-55 e-mail: priymak@donnuet.edu.ua

 

Conference Web-Site: www.donnuet.edu.ua.

 

Similar conferences with close deadlines: