ІІ Міжнародна науково-практична конференція для студентів та молодих учених «Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі»

Country: Ukraine

City: Суми

Abstr. due: 01.05.2019

Dates: 17.05.19 — 17.05.19

Area Of Sciences: Law;

Address: вул. Роменська, 87, м. Суми, Україна, 40000

Organizing comittee e-mail: ivanii.elena@gmail.com

Organizers: Кафедра права та методики викладання правознавства СумДПУ імені А.С. Макаренка

Phone / Fax: +380504075933

Conference fees and accomodation: Оргвнесок складає 50 грн. за електронний примірник збірника матеріалів або 120 грн. за друкований

 

Шановні колеги! Раді вітати всіх, хто виявив інтерес до конференції: науковців та викладачів ВЗО, фахівців у галузі юриспруденції, докторантів, аспірантів та здобувачів, студентів та магістрів.

Учасники конференції отримають:

1) програму конференції;

2) сертифікат учасника;

3) електронний збірник конференції;

4) друкований збірник конференції (у разі необхідності).

Збірник тез, програма конференції та сертифікати учасників після закінчення заходу будуть розміщені на сайті http://conference.law.sspu.edu.ua/ Друковані примірники збірників матеріалів будуть направлені авторам на адресу, зазначену у заявці (Новою поштою) впродовж п’яти робочих днів від дня завершення конференції.

Тематичні напрямки конференції:

 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права.
 2. Конституційне право України та зарубіжних країн. Міжнародне публічне право.
 3. Трудове право та право соціального забезпечення.
 4. Публічне управління та адміністрування. Адміністративне та фінансове право, адміністративний процес. Інформаційне право.
 5. Цивільне та сімейне право. Цивільний процес. Міжнародне приватне право.
 6. Кримінальне право. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес. Кримінологія. Криміналістика.
 7. Соціально-правові та економічні проблеми розвитку держави: пріоритети та перспективи.
 8. Мистецтвознавчі аспекти в процесі розбудови  правової держави.
 9. Правове забезпечення та регулювання діяльності в сфері індустрії гостинності.
 10. Інформаційні та освітні технології в правовому полі України.
 11. Актуальні проблеми державотворчого процесу в країнах світу.

Вимоги до тез доповідей:

 • Обсяг тез – не більше 5-ти сторінок при форматі сторінки А4, орієнтація книжкова.
 • Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве - 20 мм.
 • Шрифт – Times New Roman, кегель – 14.
 • Міжрядковий інтервал – 1,5.
 • Абзацний відступ – 1,25 см.
 • Вирівнювання по ширині.
 • Праворуч – прізвище, ім’я, по-батькові науковця, місце навчання або роботи.
 • Назва доповіді посередині рядка (великими літерами, без крапки в кінці).
 • Список літератури – не більше 5 джерел.

Умови участі у конференції

Для участі у конференції необхідно до 1 травня 2019 року надіслати на електронну адресу

 ivanii.elena@gmail.com

- тези доповіді;

- заявку на участь у конференції;

- копію квитанції про сплату організаційного внеску,

вказавши прізвище та ініціали учасника. Наприклад: Петров А.С._Тези, Петров А.С._Заявка, Петров А.С._Квитанція.

Оргвнесок складає:

50 грн. за електронний примірник збірника матеріалів або 120 грн. за друкований.

Організаційний внесок надсилати на карту Приватбанку 4149 4393 9310 4900 (Іваній Олена Миколаївна).

Робочі мови конференції:

українська;  російська; англійська.

Форма участі: очна/заочна.

 

Контактна інформація:

Кафедра права та методики викладання правознавства СумДПУ  імені А. С. Макаренка

вул. Роменська, 87,  м. Суми, Україна, 40000

+380504075933 Іваній Олена Миколаївна, е-mail: ivanii.elena@gmail.com

 

З повагою та впевненістю у плідній співпраці організаційний комітет

Conference Web-Site: http://conference.law.sspu.edu.ua/