Конференція "7-й з’їзд Радіобіологічного товариства України з міжнародною участю" / 2019

Country: Ukraine

City: Київ

Abstr. due: 31.05.2019

Dates: 01.10.19 — 04.10.19

Area Of Sciences: Biology;

Organizing comittee e-mail: radiobiology2015@gmail.com

Organizers: Радіобіологічнt товариствj України

 

 Напрямки:

    Радіаційна біохімія і молекулярна радіобіологія.
    Механізми дії малих доз іонізуючої та низько інтенсивної радіації.
    Генетичні ефекти іонізуючого випромінювання.
    Медичні ефекти опромінення та їх модифікація
    Радіобіологія угруповань і популяцій.
    Епігенетичні радіобіологічні ефектів.
    Ризики підвищення мутаційного процесу у біоти.
    Радіаційний захист та модифікація радіобіологічних ефектів.
    Cучасні проблеми радіоекології.
    Ремедіація забруднених радіонуклідами екосистем.
    Нормування дії радіаційного фактора на біоту.
    Нормування ефектів впливу неіонізуючого опромінення
    Нові методи радіобіологічних та радіоекологічних досліджень.
    Радіобіологічна і радіоекологічна освіта.

Робочі мови з’їзду -     українська,   англійська

Conference Web-Site: http://icbge.org.ua/ukr/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%227-%D0%B9_%D0%B7%E2%80%99%D1%97%D0%B7%D0%B4_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%8E_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8E%22_/_2019