Технології професійної підготовки фахівців у сучасному і освітньому просторі

Country: Ukraine

City: Чернівці

Abstr. due: 06.05.2019

Dates: 17.05.19 — 17.05.19

Area Of Sciences: Pedagogy; Psychology;

Address: м.Чернівці, вул. Банкова, 1, Зелена Зала

Organizing comittee e-mail: doshkchnu.conf@gmail.com

Organizers: Кафедра педагогіки та психології дошкільної освіти Чернівецького національного уніврситету імені Юрія Федьковича

 

Шановні колеги!
Запрошуємо взяти участь
у роботі Міжнародної науково-практичної конференції

«ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
 У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ»,

яка відбудеться 17 травня 2019 р. у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

Напрями роботи конференції:

1.  Теорія і практика професійної підготовки в системі неперервної освіти.
2.  Технології в системі професійної освіти.
3.  Інформаційно-комунікаційні технології в освіті та науці.
4.  Готовність до соціально спрямованої діяльності як інноваційна складова професійної компетентності сучасного педагога.
5.  Психологічні аспекти застосування інноваційних технологій в системі освіти.

Кінцевий термін реєстрації для участі у конференції та подання тез доповідей - 06 травня 2019 р.

Додатково учасникам конференції пропонуємо опублікувати статтю у спецвипуску журналу «Молодий вчений», який внесено до міжнародної науково-метричної бази INDEX COPERNICUS.

Наукові статті надсилати до 17 травня 2019 року в електронному вигляді (формат DOC та RTF) на e-mail: doshkchnu.conf@gmail.com (Назва файлу: Петренко_стаття.doc).

Conference Web-Site: http://preschool.cv.ua/news-2/

Similar conferences with close deadlines: