Fulbright Visiting Scholar Program

Country: USA;

Deadline: 15.10.2019

Web-Site: fulbright.org.ua

 

Проведення досліджень в університетахнаукових та дослідницьких інституціях США на період від трьох до дев'яти місяців.

 

Участь у Програмі – це можливість набути цінний досвід, зітканий з десятків, сотень різних напрацювань  й досягнень, удоступнених у американському науковому середовищі; досвід, що базований на живому спілкуванні «від людини до людини» й дискусійному обміні думками; досвід, що спонукає  не тільки робити порівняння й ініціювати зміни  у власних інституціях/сферах діяльності/дотичних галузях, але й стати їх активними учасниками; досвід, що уможливлює  вихід поза межі локального інтелектуального простору через багатоактне спілкування й працю над спільними проектами з науковцями й інституціями США, рівно ж як і інших країн світу.

 

 

Галузі спеціалізації: гуманітарні, суспільні, точні, технічні та природничі дисципліни

Кваліфікаційні вимоги. У конкурсі можуть брати участь:

 • кандидати наук, доктори філософії/доктори мистецтва, доктори наук;
 • дослідники без наукового ступеня з повною вищою освітою (спеціаліст, магістр), з досвідом науково-дослідної роботи не менше п'яти років, з наявними публікаціями (статті, монографії або ж розділи у монографіях) у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) наукових фахових виданнях;
 • діячі культури й мистецтва, фахівці з бібліотекарства, журналісти та юристи – з повною вищою освітою (спеціаліст, магістр), досвідом роботи не менше п'яти років, значними професійними досягненнями, науковим доробком в обраній галузі дослідження (статті, монографії або ж розділи у монографіях) у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) фахових наукових виданнях.

 

 

Загальні вимоги до кандидатів:

 • мати українське громадянство та проживати в Україні на час проведення конкурсу;
 • вільно володіти англійською мовою на рівні достатньому для професійного спілкування в англомовному науковому середовищі;
 • повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту відповідно до вимог візи J-1, що її отримують учасники програм обмінів.

 

* Не можуть брати участь у конкурсі працівники (та їх найближчі родичі: чоловіки/дружини, діти, сестри, брати, батьки та ін.) Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні та урядових агенцій США, що входять до дипломатичної місії США в Україні; Програми імені Фулбрайта в Україні та інших організацій, програм навчання та обмінів, що фінансовані Державним Департаментом США. Ця заборона втрачає чинність через рік після завершення строку служби або роботи за контрактом у зазначених установах та організаціях.

** Не можуть брати участь у конкурсі громадяни України, які постійно проживають на території США впродовж 5 років; ті, хто мають дозвіл на постійне проживання в США; студенти, які навчаються в американських університетах на час проведення конкурсу.

*** Ті, хто раніше отримували візу категорії J-1 та J-2, можуть подаватись на Програму не раніше 2-х  років після повернення в Україну. Ця вимога не стосується певних учасників програм обмінів категорії J-1, на яких не поширюється вимога про дворічне перебування в країні свого проживання, наприклад, програми Summer Work and Travel (див. коментар до візи).

 

Умови гранту:

 

Тривалість гранту – 3-9 місяців. Програма не передбачає здобуття наукового ступеня.

Учасники Програми отримують:

 

  • щомісячну стипендію;
  • додаткові кошти для придбання професійної літератури;
  • медичне страхування;
  • квиток в обидва боки.

  Комплект документів для участі у конкурсі (усі документи англійською мовою!):

  • [онлайнова анкета], розміщена за адресою https://apply.iie.org/fvsp2020 . УВАЖНО прочитайте Інструкції до заповнення анкети;

  Деякі зауваги до виповнення анкети:

  Категорія гранту, що відкрита для України – Research.

  Документи, що прописані в анкеті, але подання яких не є у переліку обов'язкових: English Language Proficiency; Financial Support/Budget; Letter of Support From Home Institution.

  • опис проекту наукових досліджень обсягом не більше 5-ти сторінок, 3.500 слів; поданий/завантажений у відповідну секцію онлайнової анкети;
  • бібліографія до наукового проекту обсягом 1-3 сторінки, завантажена в онлайнову анкету;
  • curriculum vitae уміщений у відповіну секцію онлайнової анкети; обов'язковим додатком до CV є список наукових публікацій;
  • три рекомендаційні листи;
   Зареєстровані згідно інструкцій рекомендодавці (секція «Register Recommenders») виповнюють відповідні онлайн форми рекомендаційних листів англійською мовою.
   Відповідальністю апліканта є попіклуватись про вчасне подання рекомендацій.
  • лист-запрошення з американської інституції (за наявності, не є обов'язковим документом, але бажаним);
  • обов'язкові додаткові форми: (1) Signature Form (2) Згода на обробку персональних даних (виповнені й роздруковані, з датою заповнення й засвідчені особистим підписом, у двох примірниках надіслати поштою або ж принести за адресою Офісу Програми імені Фулбрайта).

  Відсутність будь-якого із повище перелічених документів, за вийнятком листа-запрошення, унеможливить участь у конкурсі.

    

   Критерії відбору кандидатів на участь у Програмі:

   • наукові досягнення й напрацювання;
   • послідовність наукових намагань, зв'язок попередньо набутого досвіду з цілями й завданнями заявленим на конкурс проектом дослідження;
   • добре розроблений план проведення наукового дослідження з чітким обґрунтуванням важливості його реалізації для українських, рівно ж як і американських, інституцій, та відповідної галузі у цілому;
   • переконливо продемонстрований потенціал до співпраці з американськими та українськими колегами;
   • готовність до ініціювання й упровадження нових курсів/проектів/програм з дотичної спеціалізації/фаху, поширення й популяризація отриманих результатів проведеного дослідження по поверненні в Україну.

   Конкурсний відбір здійснюється в Україні й передбачає наступні етапи:

   • перевірка наявності повного комплекту документів та відповідності заявників вимогам конкурсу (жовтень 2019)
   • рецензування робіт американськими й українськими фахівцями та визначення півфіналістів (листопад 2019)
   • співбесіда англійською мовою з півфіналістами; визначення рекомендованих кандидатів на участь у Програмі американо-українською комісією (грудень 2019). Співбесіда відбувається тільки за умови особистої присутності кандидата, інші способи її проведення - по скайпу, телефону тощо - не є прийнятними. Місце проведення - Офіс Програми імені Фулбрайта в Україні (вул. Еспланадна, 20, кімн. 904, Київ). 
   • затвердження стипендіатів Програми й поінформування про їх статус (квітень-травень 2020)

   Програма не надає жодних пояснень аплікантам, якщо ті не обрані до напівфіналу, чи піфіналістам, що їх не рекомендовано до участі у Програмі.

   Рішення щодо надання гранту ухвалює Наглядова рада науковців імені Фулбрайта (США). Рада з міжнародних обмінів науковців затверджує університети або науково-дослідні інституції відповідно до наукових цілей рекомендованих до участі.

   Офіс Програми імені Фулбрайта відшкодовує півфіналістам витрати на проїзд та перебування у Києві під час співбесіди; надає візову підтримку стипендіатам й членам родини (чоловік/дружина/діти віком до 21 року неодружені), якщо ті супроводжуватимуть стипендіата у час його перебування у США у рамках Програми.

    

    

   Термін подання документів – 15 жовтня 2019: заповнити онлайнову анкету до 15 жовтня 2019, 23:59; обов'язкові додаткові форми - (1) Signature Form (2) Згода на обробку персональних даних - надіслати поштою або принести не пізніше 15 жовтня, 17:30 за адресою:

   Офіс Програми імені Фулбрайта 
   вул. Еспланадна, 20, кiмн. 904, Київ 01001

   Координатор програми – Вероніка Алексанич valeksanych@iie.org
   Асистент програми – office.ukraine@iie.org