Х Міжнародна наукова конференція «Інноваційні технології в галузі культури»

Country: Ukraine

City: Киев

Abstr. due: 14.11.2019

Dates: 15.11.19 — 15.11.19

Organizing comittee e-mail: gum-korpus@ukr.net

Organizers: НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА

Phone / Fax: 0674408591

 

Конференція відбудеться 15 листопада 2019 р.  у дистанційній формі. Матеріали конференції будуть опубліковані в науковому виданні «Культурологічний альманах» – збірник наукових статей, який надсилається авторам і завантажується на сайті факультету  http://filosof.npu.edu.ua/ua/vydannia. Учасники конференції також отримують іменні сертифікати.

Збірці присвоюється міжнародний книжковий номер ISBN. Обов’язкові примірники надсилаються до Книжкової палати України та провідних бібліотек країни. Книжка завантажується в репозитарій Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 

 

Тематичні напрями конференції:

 • Демократизація культурного процесу і нові форми інтелектуальної праці
 • Гуманітарні технології в соціально-економічному розвитку суспільства
 • Культурні практики повсякденності і формування творчих індустрій
 • Інформаційні технології у культурній галузі
 • Особливості професійної освіти у сфері творчих індустрій
 • Нові освітні стратегії сучасності
 • Сектор «нових медіа»: медіапростір як культурний простір
 • Інновації в культурі як фактор особистісного росту
 • Культурна економіка як «економіка переживань», «економіка знань», «економіка послуг»
 • Туризм як глобальна технологія культурної індустрії
 • Гейміфікація і культура
 • Смарт-суспільство
 • Покоління міленіалів, «Me-me-me» та покоління 2020: спільне, відмінне, парадокси
 • Потенціал нових жанрів: фентезі, фанфік, римейк
 • Мистецтво та культура в медійну епоху
 • Масова культура і аудіовізуальна комунікація
 • Організаційні питання  

Участь у Х Міжнародній науковій конференції «Інноваційні технології в галузі культури» передбачає внесення організаційного внеску в розмірі 250 грн. для учасників з України, який передбачає друк матеріалів у книзі «Культурологічний альманах», підготовку іменного сертифікату та поштові послуги. Учасник конференції має можливість замовити лише електронний примірник книжки, тоді оргвнесок складає 150 грн.

Збірнику конференції присвоюється міжнародний книжковий номер ISBN. Обов’язкові примірники надсилаються до Книжкової палати України та провідних бібліотек країни.

Організаційний внесок потрібно перерахувати на картку ПриватБанк 5168 7427 1305 3308  або Monobank 5375 4141 0336 6679 (одержувач – Русаков Сергій Сергійович).

 

 • Як взяти участь?

Для участі у конференції необхідно на адресу Оргкомітету gum-korpus@ukr.net окремими файлами надіслати:

 • тези (назва файлу: № секції_прізвище автора_стаття); анкету учасника (назва файлу: №       секції_прізвище автора_анкета);
 • відскановану рецензію наукового керівника;
 • відскановану квитанцію про оплату оргвнеску (назва файлу за прізвищем автора).

 

Обов’язково вказати тему листа: Інноваційні технології в галузі культури

 

 

Вимоги до оформлення тез

 • Приймаються тези обсягом 3-5 сторінки або формату А4 комп’ютерного набору через 1,5 інтервали (поля 20 мм з усіх боків, розмір шрифту 14 гарнітури Times New Roman).

 

 • Оформлення заголовка (прописними, жирними буквами, вирівнювання по центру рядка) НАЗВА СТАТТІ; на наступному рядку (шрифт жирний, вирівнювання по правому краю) – ПІБ повністю; на наступному рядку (шрифт курсив, вирівнювання по правому краю) – науковий ступінь посада, назва ВНЗ, e-mail), через 1 рядок – текст статті.

 

ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ

Петренко Сергій Іванович,

д. філос. наук, проф. НПУ імені М.П. Драгоманова

globus@npu.edu.ua

 

 

 

 • Посилання на літературу позначають наскрізною порядковою нумерацією за текстом у квадратних дужках (напр. ... [3, с.45]).
 • Тези друкуються за редакцією авторів. Відповідальність за зміст, граматичну та стилістичну правильність текстів доповідей несе автор. Підготовлені з невиконанням вказаних вимог тези – не приймаються і не друкуються.
 • Оргкомітет залишає за собою право відбору тез. Автори, які подаються матеріали погоджуються з тим, що текст є оригінальним і ніде раніше не друкувався.

 

АНКЕТА УЧАСНИКА

Прізвище, ім’я,  по-батькові

 

Тема доповіді

 

Секція

 

Вчений ступінь, звання

 

Основне місце роботи (навчання)

 

E-mail

 

Контактний телефон

 

Прізвище, ім’я,  по-батькові наукового керівника

 

Адреса для надсилання збірника (ІНДЕКС, країна, місто, вулиця)

 

Друкований / електронний збірник

 

Information source:globus41@ukr.net

Conference Web-Site: http://filosof.npu.edu.ua/ua/