Всеукраїнська науково-практична краєзнавча конференція “Перші Шамраївські наукові читання” (на пошану А. В. Шамрая)

Country: Ukraine

City: Краматорськ

Abstr. due: 20.10.2019

Dates: 07.11.19 — 08.11.19

Area Of Sciences: History and archeology;

Organizing comittee e-mail: olga.dov.2003@ukr.net

Organizers: Донецька обласна адміністрація Управління культури і туризму Донецький обласний краєзнавчий музей Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Національна спілка краєзнавців України Донецька обласна організація НСКУ

 

Тематичні напрями роботи конференції:

- соціально-економічні та суспільно-політичні проблеми історії

України та Донбасу;

- археологічні, культурологічні, етнографічні, географічні аспекти

краєзнавчих досліджень;

- роль музеїв у розвитку історичного краєзнавства;

- теоретичні і прикладні проблеми розвитку історичного

краєзнавства та регіоналістики;

- видатні постаті України та Донбасу;

Conference Web-Site: http://nsku.org.ua/?p=13742