Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійний розвиток педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної освіти»

Country: Ukraine

City: Луцьк

Abstr. due: 01.11.2019

Dates: 22.11.19 — 23.11.19

Area Of Sciences: Pedagogy;

Organizing comittee e-mail: vippo-lutsyuk@ukr.net

Organizers: Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти.

 

Тематичні напрями роботи

1. Теоретико-прикладні дослідження проблеми неперервного професійного розвитку педагогів.

2. Проектування конкурентного середовища післядипломної педагогічної освіти в  контексті стратегій реформування галузі.

3. Інноваційні підходи до організації освітнього процесу  в закладах післядипломної педагогічної освіти. 

4. Підвищення кваліфікації педагогів та професійний розвиток у контексті вимог Нової української школи.

5. Розвиток професійної компетентності керівних  кадрів в умовах децентралізації влади та функціонування об’єднаних територіальних громад.

6. Відкритий освітній простір та інформаційно-комунікаційні технології в післядипломній освіті.

7. Інноваційна освітня діяльність у закладах освіти як складова розвитку професійної компетентності педагогів.

8. Система післядипломної освіти педагогічних кадрів як чинник розвитку освіти в регіоні.

Робочі мови: українська, польська.

Conference Web-Site: http://vippo.org.ua/view_news.php?id=2753

Similar conferences with close deadlines: