VII Міжнародна науково-практична конференція "Подолання мовних та комунікативних бар'єрів: освіта, наука, культура"

Country: Ukraine

City: Київ

Abstr. due: 01.11.2019

Dates: 16.11.19 — 16.11.19

Area Of Sciences: Humanities;

Organizing comittee e-mail: sabitovaalla70@gmail.com

Organizers: Кафедра іноземної філології; Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій НАУ

 

Основні проблемні напрями конференції:

  1. Світоглядні орієнтири сучасного соціокультурного простору, їх трансформація та вибір.
  2. Проблеми теорії та методики викладання іноземних мов за професійним спрямуванням.
  3. Проблеми теорії та методики викладання іноземної мови як другої іноземної.
  4. Інноваційні технології у вивченні та викладанні іноземних та української мов.
  5. Загальні проблеми германського та романського мовознавства.
  6. Актуальні питання модернізаційних процесів в освітньо-науковому просторі України.
  7. Віртуальне освітнє середовище в системі професійної іншомовної підготовки.

Conference Web-Site: http://kamts2.kpi.ua/ru