Конкурси за проєктом «Жінки України: залучені, спроможні, незламні»

Country: Ukraine;

Deadline: 15.08.2020

Web-Site: pactukraine.org.ua

 

Організація Пакт в рамках проекту «Жінки України: залучені, спроможні, незламні», який впроваджується за підтримки Міністерства закордонних справ Канади, запрошує українські організації, які працюють у сфері захисту прав жінок (жіночі організації), до участі у щорічному конкурсі .

Мета проекту «Жінки України: залучені, спроможні, незламні» – підвищення рівня реалізації прав людини жінками та дівчатами та просування ґендерної рівності в Україні.

Метою даного щорічного оголошення є підтримка ініціатив місцевих жіночих правозахисних організацій, які представляють інтереси або надають послуги найбільш вразливим та маргіналізованим дівчатам та жінкам, таким як внутрішньо переміщені дівчата і жінки та інші категорії дівчат і жінок, яких торкнулась проблема конфлікту на сході України (учасниці бойових дій та ветеранки, вдови та матері загиблих воїнів); жінки ЛГБТІК; жінки з інвалідністю; жінки, які живуть з ВІЛ; ромcькі жінки; сільські жінки та дівчата.

Оголошення переможців в межах даного конкурсу здійснюватиметься щоквартально до 30 вересня 2020 р.  Заявки приймаються починаючи з дати оголошення і до 15 серпня 2020 року.

Оголошення про конкурс, аплікаційна форма, форма бюджету і положення про неприналежність додаються нижче.

Очікуємо на ваші заявки, а також будемо вдячні за розповсюдження цієї інформації.

ЩОРІЧНЕ ОГОЛОШЕННЯ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОГРАМ № Z4867/FR/APS/1

 

Назва програми:                                                 Підтримка ініціатив місцевих жіночих правозахисних організацій, направлених на просування ґендерної рівності, забезпечення прав та розширення можливостей вразливих груп жінок та дівчат (надалі Програма).

Дата оголошення:                                            23 грудня  2019 р.

Дата закриття оголошення:                   30 вересня 2020 р. до 18:00 за київським часом

Прийом запитань:                                       за надходженням,

                                                                                   до дати кінцевого терміну подання заявок              

                                                                                   

Кінцевий термін подання заявок:      15 серпня 2020 р. до 18:00 за київським часом

Очікувана тривалість гранту:                 до 9 місяців з моменту надання гранту

Очікувана дата початку

процесу надання грантів:                         1 квітня 2020 р.

 

 

Дане щорічне оголошення (надалі «Оголошення») про реалізацію Програми підтримки ініціатив місцевих жіночих правозахисних організацій, направлених на просування гендерної рівності, забезпечення прав та розширення можливостей вразливих груп жінок та дівчат здійснюється в рамках проекту «Жінки України: залучені, спроможні, незламні», який фінансується Міністерством закордонних справ Канади.

Метою проекту «Жінки України: залучені, спроможні, незламні», є підвищення рівня реалізації прав людини жінками та дівчатами та просування ґендерної рівності в Україні. Досягнення мети відбуватиметься шляхом:

 • Поліпшення систем управління і підвищення стійкості місцевих організацій, які працюють у сфері захисту прав жінок (жіночі правозахисні організації) в Україні, насамперед організацій, які представляють інтереси вразливих і маргіналізованих жінок та дівчат;
 • Підвищення продуктивності організацій у сфері реалізації програм та адвокації, з метою просування ґендерної рівності в Україні;
 • Підвищення ефективності національних та регіональних платформ, мереж і альянсів з метою формування і впровадження в Україні політики, чутливої до ґендерних аспектів.

 

Контекст та обґрунтування

Україна взяла зобов’язання щодо виконання ключових міжнародних документів та рекомендацій, направлених на забезпечення ґендерної рівності. Країна приєдналася до Пекінської Декларації та Платформи Дій (ПДПД) на 4-й Світовій Конференції Жінок (1995) та ратифікувала ключові договори з прав людини, включно з Конвенцією про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (1980) та її Факультативний Протокол, прийняла Цілі сталого розвитку (ЦСР). Підписана у 2014 році Угода про асоціацію між Україною та ЄС зобов’язує до гарантування рівних можливостей для жінок та чоловіків у сферах працевлаштування, освіти, навчання, економіки, у суспільстві та прийнятті рішень.

Згідно останніх звітів, а саме національної доповіді та національного паралельного звітів із виконання Україною Пекінської декларації та Платформи дій за 2019 р., Україна робить важливі та необхідні кроки у різних сферах: створенні можливостей для більш активного залучення жінок в економічну діяльність; покращенні доступу до послуг охорони здоров’я та освіти; покращенні соціального захисту та підтримки для вразливих категорій жінок та дівчат;  посиленні боротьби з усіма формами насильства; сприянні більш активній участі жінок у громадському житті та прийнятті рішень тощо. Проте рівень вразливості та незахищеності жінок та дівчат, які стикаються з множинними формами дискримінації, залишається високим.

В рамках проекту, під місцевою жіночою правозахисною організацією мається на увазі неполітична некомерційна організація, очолювана жінкою, офіційно зареєстрована в Україні, місією якої є боротьба з усіма формами дискримінації жінок та забезпечення рівних прав жінок та чоловіків у всіх сферах суспільства шляхом просування прав жінок як прав людини; адвокації (на різних рівнях від місцевої політики до міжнародної), освіти та підвищення обізнаності, моніторингу дотримання прав жінок на основі міжнародних документів та національного законодавства і політик на його виконання, надання послуг жінкам та дівчатам.

 

Згідно Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, станом на квітень 2019 року було взято на облік 1 373 675 переселенців з тимчасово окупованих Російською Федерацією територій Донецької та Луганської областей та АР Крим, серед яких 60% склали жінки. Жінки, які перемістилися на підконтрольну Україні територію, стикаються з низкою труднощів. На них лягає більша відповідальність за щоденну турботу про родину, оскільки жінки частіше переїжджають з дітьми, а чоловіки залишаються працювати на непідконтрольній території. Жінки переважають серед безробітних з числа переселенців і складають 66%. Серед труднощів та бар’єрів, з якими стикаються внутрішньо переміщені жінки та дівчата також є труднощі із соціалізаціє та інтеграцією на новому місці, проблеми з житлом, доступом до інформації, навчанням та професійною освітою.

 

На 1 серпня 2018 року Єдиний реєстр учасників АТО зафіксував, що серед учасників бойових дій жінки становлять 3,5% - 12 010 осіб. Учасниці бойових дій стикаються з відсутністю можливості отримувати справедливу оплату праці через невідповідність назви посади виконуваним обов'язкам в армії, проблемами ґендерного насильства, доступом до послуг психологічної підтримки та реабілітації. Значна частина ветеранок, особливо тих, що служили у добровольчих батальйонах, мають проблеми з офіційним оформленням, а отже і з отриманням пільг, можливим тільки за наявності юридичного статусу учасниці бойових дій.

 

Представниці ЛГБТІК спільноти (статистичні дані щодо кількості відсутні) стикаються з проблемами стигми та самостигми, обмеженням прав, в тому числі тих, що стосуються пар в шлюбі (наприклад, усиновлення), агресивного ставлення суспільства, фізичного насильства.

 

В Україні понад 2,6 млн. людей мають різні форми інвалідності. Розбивка за статтю відсутня. Основні проблеми, з яким стикаються дівчата та жінки з інвалідністю – це архітектурна та інфраструктурна недоступність, обмежені можливості для здобуття освіти та працевлаштування, обмежена або відсутня обізнаність щодо потреб жінок з інвалідністю серед місцевих постачальників послуг, стигма та негативне ставлення. Проблемною є якість  медичної допомоги та відсутність доступу до неї, а також відсутність можливостей для саморозвитку та самореалізації.

 

Станом на 1 січня 2019 р. під медичним наглядом перебувало 65 932 ВІЛ-позитивних жінок, з них – 7 289 із вперше встановленим діагнозом у 2018 році. Жінки, які живуть з ВІЛ стикаються з множинною дискримінацією через стать та їхній статус. Більшість жінок із цієї цільової групи потребують інформації щодо своїх прав та механізмів їх захисту. Вони не знають, куди скаржитися на дії медпрацівників, якщо їхні права порушують у медичних закладах. Спостерігається низький рівень доступу ВІЛ-позитивних жінок до медичних послуг, пов’язаних з особливостями репродуктивного здоров’я (лікування безпліддя, використання допоміжних репродуктивних технологій). ВІЛ-позитивні жінки мають проблеми з психічним здоров’ям, часто зазнають економічного та фізичного насильства від партнерів.

 

За оцінками неофіційних джерел кількість ромського населення в Україні може становити від 200 000 до 400 000 осіб, приблизно половина з них – жінки. Ромські жінки стикаються із взаємопов’язаними формами дискримінації за ґендерним фактором, етнічним походженням та соціальним статусом. Із основних проблем можна виділити: нижчий рівень освіти, високі показники безробіття, відсутність особистих реєстраційних документів, обмежений доступ до послуг освіти, охорони здоров’я, соціального захисту. Ромські жінки – особливо вразлива група серед внутрішньо переміщених осіб, зокрема, коли вони вагітні або мають дбати про своїх дітей. Вони мають труднощі з доступом до гуманітарної допомоги через відсутність реєстраційних документів. Також щодо ромів існують дискримінація та стигма серед загального населення.

За даними Державної служби статистики на 1 січня 2019 року кількість сільських жінок в Україні становила 5 697 948 осіб. Основні проблеми, з якими стикаються сільські дівчата та жінки включають стереотипне ставлення до них, що базується на патріархальних засадах; обмежений доступ до освітніх, соціальних, медичних послуг;  домашнє насильство; відсутність знань про свої права та способи їх захисту. Серед інших проблем є обмежений доступ до професійної освіти та можливостей працевлаштування в селах, незадовільний стан здоров’я через важку фізичну працю, ізольованість та низький рівень інтеграції в суспільне життя.

 

 

 

 

Мета та завдання Програми

Метою даної Програми є підтримка ініціатив місцевих жіночих правозахисних організацій, які представляють інтереси або надають послуги найбільш вразливим та маргіналізованим дівчатам та жінкам, таким як:

-             внутрішньо переміщені дівчата і жінки, та інші категорії дівчат і жінок, яких торкнулась проблема конфлікту на сході України (учасниці бойових дій та ветеранки, вдови та матері загиблих воїнів)

-             жінки ЛГБТІК

-             жінки з інвалідністю

-             жінки, які живуть з ВІЛ

-             ромcькі жінки

-             сільські жінки та дівчата.

Завдання

Діяльність в межах Програми передбачає виконання завдань в наступних сферах:

 1. Профілактика насильства щодо жінок та послуги жінкам, постраждалим від насильства на рівні громади;
 2. Покращення доступу до соціальних, медичних, освітніх та адміністративних послуг для цільових груп;
 3. Посилення економічної безпеки цільових груп;
 4. Подолання ґендерних стереотипів та формування ґендерно чутливих соціальних норм.

 

Види діяльності можуть включати, але не обмежені наступними:

 • адвокаційні заходи, спрямовані на підвищення рівня реалізації та захисту прав зазначених вище категорій жінок та дівчат;
 • тренінги для правокористувачів та тих, хто відповідає за реалізацію прав;
 • заходи з мобілізації громади;
 • інформаційні та комунікаційні кампанії;
 • дослідження;
 • надання послуг.

 

Очікувані результати

В результаті виконання проектів, які будуть підтримані в рамках Програми, очікується, що зазначені вище цільові групи дівчат та жінок зможуть більш повно реалізовувати свої права в Україні.

Географічне охоплення

Проектна діяльність може здійснюватися в будь якому регіоні України, але на місцевому або обласному рівнях

 

Обсяг фінансування                                                                                 

Загальний обсяг фінансування в межах Програми становить 1 800 000, 00 (один мільйон вісімсот тисяч) гривень. Максимальне фінансування кожної окремої заявки не має перевищувати суму 180 000,00 (сто вісімдесят тисяч) гривень. Коли загальна сума фінансування в межах Програми буде вичерпана, Пакт офіційно повідомить про це на веб сайті Пакту в Україні та через соціальні мережі.

Критерії відповідності:

Організація відповідає визначенню місцевої жіночої правозахисної організації, наданому в цьому Оголошенні, а саме:  

 • організацію очолює жінка;
 • організація зареєстрована як неприбуткова на території України. Візьміть до уваги, що заявки від державних та/чи політичних структур, партій, сил, релігійних організацій підтримуватись не будуть. Також не будуть надаватись гранти фізичним особам.
 • місією організації є боротьба з усіма формами дискримінації жінок та забезпечення рівних прав жінок та чоловіків у всіх сферах суспільства шляхом просування прав жінок як прав людини, адвокації (на різних рівнях від місцевої політики до міжнародної), освіти та підвищення обізнаності, моніторингу дотримання прав жінок на основі міжнародних документів та національного законодавства і політик на його виконання, надання послуг жінкам та дівчатам;
 • організація здійснює свою діяльність на місцевому або обласному рівнях;
 • організація представляє/захищає інтереси груп жінок та дівчат, визначених як цільові в рамках даної Програми, а саме:  внутрішньо переміщені дівчата і жінки та інші категорії дівчат і жінок, яких торкнулась проблема конфлікту на сході України (учасниці бойових дій та ветеранки, вдови та матері загиблих воїнів); ЛГБТІК; жінки з інвалідністю; жінки, які живуть з ВІЛ; ромські жінки; сільські жінки та дівчата.

Грантова заявка та процедура подання

Заявки подаються в електронному форматі на електронну адресу grants.wou@pactworld.org  ,починаючи з дати оголошення і до 15 серпня 2020 року, або до моменту вичерпання загального обсягу фінансування Програми. Пакт розміщуватиме інформацію щодо залишку коштів від загального обсягу фінансування Програми на своєму сайті щоквартально, після підписання кожного пакету грантових угод.

У заголовку повідомлення потрібно вказати: № Z4867/FR/APS/1

Всі матеріали та підтверджуючі документи подаються українською мовою.

Повний пакет заявки повинен містити наступне:

 • Підписану титульну сторінку
 •  Аплікаційну форму, яку можна завантажити за посиланням http://pactukraine.org.ua/uk/node/8
 •  Всі документи, зазначені в аплікаційній формі
 •  Описову частину
 •  Бюджет, форму якого можна завантажити за посиланням http://pactukraine.org.ua/uk/node/8.

Заявка повинна містити підписаний відповідальною особою титульний аркуш з наступною інформацією: № Z4867/FR/APS/1, назва Програми: «Підтримка ініціатив місцевих жіночих правозахисних організацій, направлених на просування ґендерної рівності, забезпечення прав та розширення можливостей вразливих груп жінок та дівчат», назва організації, яка подає заявку, контактна особа організації: ім’я, посада, адреса, телефон та електронна адреса. 

 

Описова частина заявки повинна бути в форматі MS Word або PDF, з одинарним відступом, шрифтом Times New Roman, розмір 12, та не перевищувати 8 сторінок.

Описова частина заявки повинна бути конкретною, вичерпною та стислою, і включати наступні розділи:

 • Ситуаційний аналіз (2 сторінки)
 • План заходів в рамках проекту (4 сторінки)
 • Очікувані результати (1 сторінка)  
 • Управління та персонал (1 сторінка)

Процес розгляду та оцінювання заявки

Оцінювання заявки відбуватиметься в 2 етапи:

 1. Оцінка відповідності кожної заявки згідно критеріїв відповідності в міру надходження заявок;
 2. Повний розгляд заявок зовнішнім експертним комітетом та рекомендації для фінансування раз на квартал до кінця терміну дії конкурсу. Протягом другого місяця кожного кварталу до розгляду зовнішнім експертним комітетом подаються заявки, що успішно пройшли оцінку за критеріями відповідності.

Оголошення переможців здійснюватиметься на третій місяць кожного кварталу.  

Критерії оцінки:

Дані критерії будуть використовуватись зовнішнім експертним комітетом для оцінки тих заявок, які були подані на даний конкурс та задовольняють критерії відповідності.

Ситуаційний аналіз 

Буде оцінюватись обізнаність та розуміння заявником проблем та специфічних потреб цільової групи в національному контексті та на локальному рівні.

30 балів

План заходів в рамках проекту

Буде оцінюватись продуманість запропонованого підходу, його зрозумілість та ефективність для досягнення очікуваних результатів.

40 балів

Очікувані результати

Буде оцінюватись, як запропоновані заходи сприятимуть досягненню результатів відповідно до завдань проекту Жінки України: залучені, спроможні, незламні

20 балів

Управління та персонал

Буде оцінюватись відповідний досвід із виконання схожого проекту, або участі у схожій діяльності; наявність необхідного  персоналу для виконання запропонованих заходів. 

10 балів

 

Важлива інформація

 • Рішення експертного комітету є остаточним та не підлягає перегляду
 • Заявникам буде повідомлено про результати розгляду їхньої заявки письмово електронною поштою.

 

Запитання?

Зацікавлені організації можуть надсилати запитання щодо даного Оголошення на адресу ел. пошти grants.wou@pactworld.org. Відповіді на всі питання будуть об'єднуватись у єдиний файл «Запитання та відповіді» і розсилатись наприкінці кожного місяця протягом терміну дії Оголошення.

 

У разі виникнення технічних проблем із завантаженням документів прохання звертатись за електронною адресою grants.wou@pactworld.org.

 

У темі всіх повідомлень, пов’язаних із цим щорічним оголошенням про реалізацію програм, обов’язково вказуйте його номер № Z4867/FR/APS/1.