Міжнародна науково-технічна конференція студентів та молодих вчених “Інформатика, математика, автоматика :: 2020” (ІМА-2020)

Country: Ukraine

City: Суми

Abstr. due: 01.04.2020

Dates: 20.04.20 — 24.04.20

Area Of Sciences: Physics and math; Computer science;

Organizing comittee e-mail: y.shabelnyk@aph.sumdu.edu.ua

Organizers: Сумський державний університет

 

Міжнародна науково-технічна конференція студентів та молодих вчених “Інформатика, математика, автоматика :: 2020” (ІМА-2020) буде проводитися факультетом електроніки та інформаційних технологій (ЕлІТ) Сумського державного університету (СумДУ) з 20 по 24 квітня 2019 р.

У сферу інтересів конференції ІМА-2020 можна віднести методи математичного моделювання, теоретичні та прикладні аспекти інформатизації, програмування та застосування інформаційних технологій, питань проектування та застосування засобів автоматизації та контролю всіх галузей людської діяльності

Conference Web-Site: http://elitconference.sumdu.edu.ua/