Наукова конференція, присвячена 90-річчю заснування Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України «Зоологія в сучасному світі: виклики XXI століття»

Country: Ukraine

City: Київ

Abstr. due: 15.03.2021

Dates: 01.06.21 — 03.06.21

Area Of Sciences: Biology;

Organizing comittee e-mail: conference.izan90@gmail.com

Organizers: Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України

 

Запрошуємо  Вас  взяти  участь  у  Науковій  конференції,  присвяченій  90-річчю заснування  Інституту  зоології  ім.  І.І.Шмальгаузена  НАН  України  «Зоологія  в сучасному світі: виклики XXI століття», яка проходитиме 1–3червня 2021року.

Будемо раді вітати вчених наукових, науково-освітніх та природоохоронних установ із доповідями, що висвітлюють результати оригінальних досліджень у галузі зоології, фауни,  систематики,  екології,  еволюції,  морфології  та  поведінки  тварин,  а  також палеонтології, зоогеографії та охорони тваринного світу.

Місце проведення –Інституті зоологіїім. І. І. ШмальгаузенаНАН України, м. Київ.Форма участі –очна, з особистою або онлайн присутністю.

Доповіді: пленарні (20 хв.), секційні (10 хв.) та стендові.Передбачається,  що співробітники  ІЗАН прийматимуть  участь  у  Конференції  на вибір: особисто або онлайн, а учасники з інших організацій та міст прийматимуть участь онлайн через систему Zoom. Стендові доповідіонлайн учасниківбудуть організовані у мережі Інтернет. Технічні деталі та правила оформлення постерів буде надіслано окремо.

Мови конференції –українська, англійська.

Розмірорганізаційного внеску–буде уточнено в Інформаційному листі No3.

Conference Web-Site: http://hydrobio.kiev.ua/ua/novyny/121-2021/sichen/52-konferentsiji-konkursi-granti