Біланич М. М., Бокотей О. М. Виховання відповідальності за Створіння: до внеску християнських церков у справу збереження довкілля // Екологія. Людина. Суспільство: XIII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених (19-2

Біланич М. М., Бокотей О. М. Виховання відповідальності за Створіння: до внеску християнських церков у справу збереження довкілля // Екологія. Людина. Суспільство: XIII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених (19-23 травня 2010 р., м. Київ) / Укладач Д. Е. Бенатов. – К: НТУУ „КПІ”. – С. 284-285.  http://www.ecoconference.kiev.ua/wp-content/uploads/2013/11/Book1.pdf