«Научные статьи и публикации» — Архив (стр. 2)

В данном каталоге представлены научные статьи, загружаемые нашими пользователями.

Дата: 08.12.2021 - 08:25
Looking for a aciphex? Not a problem!
Buy aciphex online ==> https://availablemeds.top/aciphex
Guaranteed Worldwide Shipping Discreet Package Low Prices 24/7/365 Customer Support 100% Satisfaction Guaranteed...
Дата: 08.12.2021 - 08:23
Looking for a aciclovir? Not a problem!
Buy aciclovir online ==> https://availablemeds.top/aciclovir
Guaranteed Worldwide Shipping Discreet Package Low Prices 24/7/365 Customer Support 100% Satisfaction Guaranteed...
Дата: 30.11.2021 - 05:59
Looking for a abana? Not a problem!
Buy abana online ==> https://availablemeds.top/abana
Guaranteed Worldwide Shipping Discreet Package Low Prices 24/7/365 Customer Support 100% Satisfaction Guaranteed.
Tags...
Дата: 28.11.2021 - 18:37
Bilanych M.M. SPECIES OF THE GENUS CEDRUS (CEDRUS) AS INTRODUCERS IN THE TRANSCARPATHIAN REGION // Priority directions of use of Gymnospermae in modern conditions: proceedings of the First International Scientific Conference, dedicated to memory Dr. S. Galkin in honor of his 70-th birthday, 21th...
Дата: 28.11.2021 - 18:22
Бокотей О. М., Біланич М. М. Краєзнавчий аспект у підвищенні рівня екологічної культури місцевого населення в напрямку збереження біорізноманіття в регіоні Верхнього Потисся // Краєзнавство в інтердисциплінарному контексті розвитку сучасної науки і освіти: Збірник матеріалів VIII Регіонального...
Дата: 26.11.2021 - 16:45
Козінчук В., Біланич М. Дослідження зображення природи на іконах і образах з колекції закарпатського обласного краєзнавчого музею ім. Тиводара легоцького та музею мистецтв Прикарпаття // Науковий вісник Івано-Франківського богословського університету ім. св. Івана Златоуста "Добрий Пастир...
Дата: 25.11.2021 - 11:53
Біланич М. М., Бокотей О. М. Роль екологічного християнського паломництва і сакральних місць у суспільному русі за збереження довкілля. // Екологічні, соціально-економічні  та історико-культурні аспекти розвитку прикордонних територій Мараморощини: матеріали Міжнародної науково-практичної...
Дата: 24.11.2021 - 16:21
Стаття про виставку: Кристали – основна форма мінералів, яка відбулась в Закарпатському краєзнавчому музеї 18 травня 2014 року. Автор ідеї: Біланич М. М.
Дата: 23.11.2021 - 23:52
Біланич М. М., Бокотей О. М. Виховання відповідальності за Створіння: до внеску християнських церков у справу збереження довкілля // Екологія. Людина. Суспільство: XIII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених (19-23 травня 2010 р., м. Київ) / Укладач Д...
Дата: 20.11.2021 - 20:54
В статье проанализированы особенности государственного управления в финансово-кредитной сфере на современном этапе , изложены пути совершенствования правовых и организационных аспектов в данной сфере правоотношений.

Страницы

Это интересно! Добавьте вашу статью чтобы наши пользователи смогли узнать о ваших достижениях. Возможно это поможет вам получить дополнительные цитирования.

Добавить статью!