«Научные статьи и публикации» — Архив (стр. 8)

В данном каталоге представлены научные статьи, загружаемые нашими пользователями.

Дата: 30.04.2018 - 16:10
Cучасні тенденції розвитку готельного господарства характеризуються використанням «розумних» технологій (інноваційних драйверів) у всіх процесах, які здійснюються на підприємствах. Нові потреби ринку готельних послуг сприяють створенню інноваційних технологій та їх практичному...
Дата: 30.04.2018 - 16:08
Функціонування сфери туризму супроводжується безперервним кругообігом інформації, від розподілу й використання якої залежить конкурентноздатність всіх елементів глобалізованого ринку. Нові вимоги суспільства до необхідності змін у способах і засобах надання туристичних послуг, потреба у інноваціях...
Дата: 30.04.2018 - 16:04
Туризм, вельми перспективна сфера економічної діяльності в усьому світі, останнім часом активно набирає обертів і в Україні. Про це свідчить, зокрема, швидке зростання чисельності туристичних агенцій. В туристичній галузі сформувалися власні, специфічні інструменти й прийоми маркетингової...
Дата: 30.04.2018 - 16:01
Популяризація країни і створення позитивного іміджу за кордоном є однією з найважливіших складових дипломатичних та економічних завдань кожної держави. В євроінтеграційних умовах зростання туристичного інтересу до різних країн і народів, імідж країни відносяться до найважливіших факторів, що...
Дата: 30.04.2018 - 15:58
Визначальним фактором стимулювання розвитку туристичних відносин, від появи сфери туризму в світі й до її розквіту, була та залишається проблема, пов’язана з недостатньою уніфікованістю вимог законодавств країн світу щодо переміщення туристів, надання туристичних й пов’язаних з ними...
Дата: 30.04.2018 - 15:52
У статті проведено змістовний аналіз фінансового забезпечення туристичних підприємств як об'єкту обліку. Охарактеризовано особливості законодавства та створення фінансового забезпечення туристичними компаніями в Україні. Запропоновано механізм удосконалення обліку фінансового забезпечення...
Дата: 30.04.2018 - 15:45
У нинішніх умовах конкурентоспроможність туристичних підприємств, забезпечується стабільним сегментом споживачів, оскільки суб’єкти туристичної діяльності повинні орієнтуватися на створення цільовим сегментам високу споживчу цінність туристичних продуктів. Саме тому основою формування...
Дата: 17.04.2018 - 22:11
Сучасні умови економіки характеризуються нестабільністю та динамічністю умов господарювання для всіх суб’єктів підприємницької діяльності, що обумовлює необхідність ефективного управління, гнучкогореагування та вчасного виявлення і запобігання кризовим явищам.Першоджерелом розвитку...
Дата: 13.04.2018 - 10:18
Как Вы думаете, 20 уроков для курса каллиграфии и коррекции почерка это много или мало?Ответить на этот вопрос поможет разделение его на целевые аудитории.Если мы занимаемся с детьми 5-6 лет, то этого времени не хватит. Потому что в этом возрасте важно приобрести ключевой навык постановки почерка,...
Дата: 13.04.2018 - 10:16
Этот материал будет полезен директорам образовательных центров и учителям, которые решили запустить образовательные курсы по Методикам Интенсивного Обучения в своём городе.Как известно, цены в каждом городе абсолютно разные, как и заработок, и поэтому нужно учитывать два фактора:фактор...

Страницы

Это интересно! Добавьте вашу статью чтобы наши пользователи смогли узнать о ваших достижениях. Возможно это поможет вам получить дополнительные цитирования.

Добавить статью!