«Філософія: нове покоління. Проблема обґрунтування та шляхи аргументації»

Страна: Украина

Город: Київ

Тезисы до: 10.02.2013

Даты: 21.03.13 — 22.03.13

Е-мейл Оргкомитета: orgkom@gmail.com

Условия участия и жилье: -

 

Кафедра філософії та релігієзнавства

Національного університету «Києво-Могилянська академія»

запрошує студентів та аспірантів

21-22 березня 2013 року взяти участь

у VIII студентсько-аспірантській міждисциплінарній конференції

«Філософія: нове покоління.

Проблема обґрунтування та шляхи аргументації»

З проблемою аргументації та обґрунтування стикається кожен, хто намагається довести істинність своїх тверджень та переконати опонентів у правильності своєї позиції. Саме аргументація та обґрунтування роблять знання, на відміну від гадки, значущим для всіх. Але щойно постає необхідність наводити аргументи та обґрунтовувати, одразу ж виявляє себе проблематичність обґрунтування. Як воно взагалі можливе? Яким має бути обґрунтування, щоб стати загальнозначущим? Які аргументи можна вважати прийнятними?

Ми пропонуємо учасникам конференції розглянути широке коло питань, пов’язаних з проблемою аргументації та обґрунтування у філософії та на перетині філософії з математикою, історією, культурологією, психологією, політичною і соціальною критикою, правознавством та іншими дисциплінами. У межах роботи секцій та круглих столів ми спробуємо знайти відповіді, зокрема, на такі питання:

 • Що таке аргументація та обґрунтування взагалі? Навіщо вони потрібні та якими вони мають бути? Наскільки переконливою є критика раціональної аргументації в контексті критики модерної раціональності?
 • Чи можлива (і якщо так, то завдяки чому) загальнозначуща аргументація у філософії? У чому специфіка аргументації та обґрунтування в окремих філософських дисциплінах та напрямах, у різних періодах історії філософії?
 • Чи спроможна філософія на самообґрунтування? Якою є її роль в обґрунтуванні інших наук? Чи потрібне наукам обґрунтування філософією?
 • Які моделі та стратегії аргументації піддаються формально-логічній реконструкції? Які проблеми розв’язує сучасна теорія аргументації?
 • Як саме окремі філософи та їхні опоненти обґрунтувують свої тези? До чого вони апелюють? Чи є їхня аргументація валідною?
 • У чому специфіка аргументації та обґрунтування у царині праксису? Як можливе обґрунтування моральних норм та обґрунтування претензій на владу (легітимність)? Як легітимують себе ідеології та політичні режими?

Для участі в конференції потрібно до 10 лютого 2013 року включно надіслати тези доповіді та заповнену анкету на скриньку orgkom@gmail.com (у полі «Тема» вказати Conference2013).

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Оргкомітет залишає за собою право здійснювати відбір доповідачів та учасників.

Проїзд оплачує інституція, яка відряджає учасників.

Передбачено видання збірника тез.

Вимоги до оформлення тез доповідей та анкети:

 • анкета і тези мають бути надіслані окремими файлами;
 • обсяг тез: до 4000 знаків;
 • шрифт Times New Roman; розмір 12; інтервал 1,5;
 • формат тексту MS Word, розширення .doc;
 • береги стандартні;
 • на початку файла з тезами мають бути вказані ім’я та прізвище автора, установа, факультет та спеціальність; також треба зазначити назву доповіді (з вирівнюванням по центру);
 • назви файлів з тезами та анкетою повинні мати формат x_tezy.doc та x_anketa.doc відповідно, де х – прізвище автора латинськими літерами.

Контактні особи:

Віолетта Чайковська: +38 063 839 7673

Олександр Шумілін: +38 066 372 2550

e-mail: orgkom@gmail.com