IX Всеукраїнська науково-практична конференція “Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність”

Страна: Украина

Город: Київ

Тезисы до: 10.02.2013

Даты: 14.03.13 — 15.03.13

Область наук: Экономические;

Адрес: к. 244, корпус 1, НТУУ “КПІ”, проспект Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна

Е-мейл Оргкомитета: istc@ukr.net

Организаторы: Кафедра міжнародної економіки Факультету менеджменту та маркетингу НТУУ "КПІ"

 

 Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” Факультет менеджменту та маркетингу Кафедра міжнародної економіки IX Всеукраїнська науково-практична конференція “Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність 14-15 березня 2013р., м. Київ, Україна Мета конференції: обговорення актуальних проблем та пропозицій щодо організації ефективного міжнародного науково-технічного співробітництва Тематичні напрями роботи конференції: 1. Інноваційний розвиток та проблеми соціальної стабільності: міжнародний аспект (керівник – д.е.н., професор В.П. Соловйов) 2. Роль держави в розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва (керівник - д.е.н., доцент О. О. Охріменко). 3. Національні інноваційні системи: проблеми формування в просторовому та часовому вимірі (керівник - д.е.н., професор Д. М. Стеченко). 4. Науково-технічне співробітництво як фактор підвищення конкурентоспроможності промислового комплексу країни (керівник - к.е.н., доцент С. В. Войтко).5. Стан та тенденції розвитку фінансових інструментів міжнародного науково-технічного співробітництва (керівник - д.е.н., професор В. М. Кочетков). Вимоги до матеріалів Тези доповіді надаються українською, російською чи англійською мовами (1 сторінка текcту A4 з полями 20 мм /Arial, 10 пт, інтервал 1/). Зразок оформлення тез розміщено на сайті http://www.ied.kpi.ua. Обов'язкові посилання на першоджерела (до 4-х назв) згідно з вимогами ВАК України. Оргкомітет конференції залишає за собою право відбору та редагування тез. У заявці на участь в роботі конференції просимо вказати прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи та посаду, потребу у готелі, дати приїзду та від’їзду. Матеріали конференції надсилаються на адресу: istc@ukr.net до 10 лютого 2013 р. Для виступу на конференції рекомендуємо підготувати презентаційний матеріал (10-20 слайдів у MS Power Point). Програма виступів формуватиметься оргкомітетом. Кращі доповіді рекомендуватимуться до друку у фаховому журналі “Економічний вісник НТУУ “КПІ”. Список рекомендованих доповідей буде оголошено під час церемонії закриття конференції. Умови участі Плату за участь у конференції у розмірі 72 грн. (ПДВ включено) прохання переказати у період з 20 лютого по 5 березня 2013 року. Оргвнесок включає тільки вартість збірника матеріалів конференції. Оплата витрат за харчування та проживання здійснюється приїжджими окремо. Інформацію щодо можливостей послення у гуртожитках НТУУ “КПІ” буде надано пізніше. Реквізити для сплати оргвнеску: НТУУ "КПІ", ф-т менеджменту та маркетингу, 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, корп. 1, тел. 454-93-05. Одержувач: НТУУ "КПІ", Код ЄДРПОУ 37993783, р/р 31252272210141 в ГУДКСУ м. Києва, МФО 820019. В призначенні платежу обов’язково вказати: «Оплата за участь у конф. МНТС, П.І.Б. ФММ б/н 547» .Голова  програмного комітету: Герасимчук В. Г.,  д.е.н., професор кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ». Співголови: Гавриш О. А.,  д.т.н., професор, декан факультету менеджменту та маркетингу, завідувач кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ». Соловйов В. П.,  д.е.н., професор, заступник директора Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України. Голова  оргкомітету: Войтко С. В., к.е.н., доцент, заст. завідувача кафедри міжнародної економіки НТУУ «КПІ». Для контактів: тел.:           +380-44-454-98-60, +380-44-454-91-03 адреса:       к. 244, корпус 1, НТУУ “КПІ”, проспект Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна http://www.ied.kpi.ua;  istc@ukr.net      

Веб-сайт конференции: www.ied.kpi.ua

Конференции по теме - с близкими дедлайнами: