Стипендія до Red Cross Nordic UWC, Норвегія

Страна: Норвегия;

Дедлайн: 30.01.2013

Веб-сайт: uwc-ukraine.com

 

Оголошено конкурс на стипендію до Red Cross Nordic UWC на 2013-2015 роки навчання, що покриває витрати на проживання, харчування та академічну програму. Стипендія не покриває витрати на дорогу та кишенькові витрати. Термін подачі заповненої конкурсної анкети 30 січня 2013 року.

Рух Міжнародних Об'єднаних Коледжів (UWC Movement), пропагуючи ідеї міжнародного взаєморозуміння, переслідуючи спільну мету обмінюватись ідеями, жити та зростати в єдиній міжнародній спільноті, де не панують расові, релігійні, мовні та культурні упередження, об’єднав найкращих студентів та викладачів зі всього світу.

Цей рух був заснований в 1962 році з метою впровадити в  життя ідеали взаєморозуміння, миру та співпраці між націями. Сьогодні існує 12 подібних коледжів в усьому світі, в яких навчається понад дві  тисячі студентів.

Критерiї:

·     Бути учнями 11-го класу: Кандидати повиннi навчатися в 11-му класi середньої школи в Українi.

·  Вiльно володiти англiйською мовою: Англiйська є мовою навчання i спiлкування в бiльшостi коледжiв. Сiмон Болiвар UWC є єдиним винятком, де такою мовою є iспанська. Тим не менше, в рiзних цiлях, хороше володiння англiйською мовою буде важливум фактором в процесi вiдбору. В деяких коледжах, розташованих в країнах, де англiйська не є державною мовою, студенти можуть також вивчати мову цих країн.

·  Демонструвати високi академiчнi досягнення: Академiчний i позакласний розклад в коледжах є надзвичайно вимогливим. Однак, з метою всебiчної участi в усiх аспектах життя коледжу, студенти повиннi бути дуже сильними в академiчному планi.

·    Бути всебiчно розвинутими та вiдкритими до спiлкування: З метою досягнення найвищих результатiв внаслiдок участi в програмi UWC та вiдповiдного представництва талановитої молодi України кандидати повиннi буди ерудованими та вiдкритими до сприйняття нових iдей. Кандидати також повиннi бути здатними демонструвати розумiння ефективного представництва України за кордоном.

·  Демонструвати розумiння та пiдтримку iдеалiв UWC: Мiжнародний коледж - це спаравдi значно бiльше, нiж звичайний навчальний заклад. Це мiсце для людей, якi бачать свiт таким, яким вiн є, i намагаються зробити його кращим для усiх нас.

·  Демонструвати вмiння спiлкуватися та бути лiдером: Здатнiсть передати свої думки людям з рiнним академiчним, культурним та релiгiйним пiдгрунтям є одним з ключових аспектiв мiжнародного розумiння. Здатнiсть бути лiдером серед таких рiзноманiтних груп людей є ключем до застосування мiжнародного розумiння на практицi. Отже, вiд студентiв очiкується володiння вiдповiдними навиками в планi лiдерства та спiлкування.

 

Контактна особа: Олена Янчук (rodovidosvita@ukr.net)

Источник: unistudy.org.ua