Велика Сіть (Інтернет, Міжмережжя) як певне філософське узагальнення поняття Великий Степ

 

В житті сучасних громадян глобального суспільства велике значення відіграє таке явище сучасності як Міжмережжя (Велика Сіть, Інтернет), сукупність інформаційних (компьютерних) мереж різних типів, об'єднаних у єдине ціле. Як і будь-яке явище суспільної дійсності осмислення даного явище може дати корисні наслідки для суспільства і його громадян. Не дивно, що воно цікавить сучасних шукачів істини (тобто філософів). Мабуть я в цьому плані не є винятком :) Задумавшись над тим якби краще осмислити це явище сучасності я як завжди згадав про козаків (а про що ж іще ;) - адже це панацея, яка спрацьовує в усіх чи майже в усіх випадках ;)). Отже розглядаємо Міжмережжя (Велику Сіть) як певний простір, а його користувачів - як вільних жителів цього простору (інтернет-залежність в даному випадку до уваги не беремо). Що роблять жителі цього простору? Як що? Звісно ж - мандрують (кочують) по ньому, досліджують і освоюють його для власних потреб. Достеменно як наші козаки, козаки центральної Євразії старих часів освоювали безкрайні степи, узагальнено відомі як Великий Євразійський Степ, або простіше - Великий Степ. Тобто виходить повна аналогія: козаки -> інтернет-козаки (е-козаки), кочівники -> інтернет-кочівники (е-кочівники), а Великий Степ -> Велика Сіть. Пошук істини здійснений, задача розв'язана. Залишилось тепер знайти цим теоретичним результатам практичне застосування.