Медична наука та практика в умовах сучасних трансформаційних процесів

Страна: Украина

Город: Львів

Тезисы до: 09.04.2013

Даты: 12.04.13 — 13.04.13

Область наук: Медицинские;

Е-мейл Оргкомитета: nauka@medicinelviv.org.ua

Организаторы: громадська організація «Львівська медична спільнота»

 

Організатором науково-практичної конференції «Медична наука та практика в умовах сучасних трансформаційних процесів» є громадська організація «Львівська медична спільнота» (м. Львів).

Збірнику тез наукових доповідей присвоюється відповідні бібліотечні індекси УДК та ББК.

 

Інформація про участь

 

 

 

Учасникам необхідно до 09 квітня  2013 року (включно) заповнити  online-заявку на участь  на офіційному сайті Львівської медичної спільноти у розділі «Заходи» і надіслати тези доповіді в електронному вигляді разом з від сканованою копією квитанції про сплату організаційного внеску на електронну адресу nauka@medicinelviv.org.ua.

Мови тез доповіді: українська, російська, англійська та польська.

Форма участі: очна та заочна.

Місце проведення: м. Львів, вул. Матейко, 6, Готель «Дністер».

 

Основні тематичні напрямки конференції

 

 

 


1. Клінічна медицина

1.1. Акушерство і гінекологія

1.2. Ендокринологія

1.3. Хвороби вуха, горла і носу

1.4. Внутрішні хвороби

1.5. Кардіологія

1.6. Психіатрія

1.7. Очні хвороби

1.8. Педіатрія

1.9. Інфекційні хвороби

1.10. Променева терапія

1.11. Онкологія

1.12. Шкірні та венеричні хвороби

1.13. Нервові хвороби

1.14. Стоматологія

1.15. Травматологія та ортопедія

1.16. Фтізіатрія

1.17. Хірургія

1.18. Нейрохірургія

1.19. Дитяча хірургія

1.20. Анестезіологія і реаніматологія

1.21. Гематологія і переливання крові

1.22. Ревматологія

1.23. Трансплантологія і штучні органи

1.24. Урологія

1.25. Пульмонологія

1.26. Серцево-судинна хірургія

1.27. Наркологія

1.28. Гастроентерологія

1.29. Нефрологія

1.30. Геронтологія і геріатрія

2. Профілактична медицина

2.1. Гігіена

2.2. Епідеміологія

2.3. Охорона здоров'я

2.4. Медицина праці

2.5. Соціологія медицини

2.6. Медико-соціальна експертиза3. Фармацевтичні науки

3.1. Технологія отримання ліків

3.2. Фармацевтична хімія, фармакогнозія

3.3. Організація фармацевтичної справи

4. Медично-біологічні науки

4.1. Анатомія людини

4.2. Патологічна анатомія

4.3. Патологічна фізіологія

4.4. Токсикологія

4.5. Судова медицина

4.6. Фармакологія, клінічна фармакологія

4.7. Хіміотерапія та антибіотики

4.8. Авіаційна і космічна медицина

4.9. Клінічна імунологія, алергологія

4.10. Клінічна лабораторна діагностика

4.11. Відновлювальна медицина


 

 

 

 

Вимоги до оформлення тез

 

 

 


 • Тези доповіді повинні бути оформлені відповідно до вимог;

 • Тези не повинні мати більше ніж трьох авторів;

 • Обсяг тез до 5-ти сторінок при форматі сторінки А4 (297х210 мм), орієнтація - книжкова;

 • Поля: верхнє, нижнє і праве - 15 мм, ліве - 20 мм;

 • Шрифт Times New Roman, розмір - 14, міжрядковий інтервал - 1,5;

 • Перший рядок - (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по правій стороні) прізвище та ініціали автора, вчене звання або науковий ступінь (для осіб, які її мають); другий рядок - (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні), навчальний заклад або місце роботи, посада;

 • Наступний абзац - (шрифт напівжирний всі прописні, вирівняні по центру) назва тез;

 • Далі йде текст тез, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм, сторінки не нумеруються;

 • Література оформлюється в кінці тексту під назвою "Література" у тексті посилання позначаються квадратними дужками із зазначенням порядкового номера джерела за списком та через кому - номер сторінки, наприклад: [5, c. 57-61].

Назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника конференції (наприклад, Дерко_Петро.doc).

Тема повідомлення повинна містити ім'я та прізвище учасника з обов'язковою вказівкою «на конференцію».

N.B. Редакційна колегія залишає за собою право часткового редагування матеріалу, який виконаний або оформлений з порушенням згаданих вище вимог.


 

Організаційний внесок

 

 

 


 1. Організаційний внесок з учасника конференції складає 80 грн. та використовується на покриття витрат, пов'язаних з опублікуванням збірки тез доповідей і його поштовою розсилкою учасникам.

Організаційний внесок учасника конференції сплачується на рахунок відповідального за логістику Організації: Шарапов Олег Володимирович, ПАТ Укрсіббанк, р/р 26254007278152, МФО банку 351005, Код ОКПО 2682623851, призначення платежу: "поповнення рахунку Шарапова О.В.". Квитанція про оплату подається разом із заявкою та тезами доповіді організаційному комітету конференції електронною поштою. Назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника конференції та містити слово «квитанція» (наприклад, Дерко_Петро_квитанція).


 1. Учасники з країн СНД сплачують внесок у розмірі 400 російських рублів. За додатковою інформацією звертайтеся до Оргкомітету конференції.

 2. У разі заочної участі у конференції, збірник тез буде відправлений учасникам на поштову адресу, вказану у заявці на протязі десяти днів після проведення заходу.


 

Контакти

 

 

 

T: (099) 415-06-39; @: nauka@medicinelviv.org.ua; W: www.medicinelviv.org.ua  


Веб-сайт конференции: www.medicinelviv.org.ua