Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Дванадцяті економіко-правові дискусії"

Страна: Украина

Город: Львів

Тезисы до: 24.05.2016

Даты: 24.05.16 — 24.05.16

Адрес: а/с 3283, м.Львів 79007

Е-мейл Оргкомитета: spilnota.net.ua@ukr.net

Организаторы: Оргкомітет МІК "Наукова спільнота"

Условия участия и жилье: 40 гривень за сторінку

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

Запрошуємо Вас до участі у роботі періодичних міжнародних науково-практичних інтернет-конференцій на сайті www.spilnota.net.ua. За результатами проведених конференцій будуть друкуватись та розсилатись авторам збірники тез конференцій та сертифікати. Метою конференцій є конструктивне обговорення проблематики та сучасного бачення завдань, об’єктів, понять економіки та права, пошук раціональних способів забезпечення стійкого економічно-правового розвитку.

На даний час приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції на тему: «Дванадцяті економіко-правові дискусії», яка буде проводитись 24 травня 2016 р. Термін подання матеріалів до 24 травня 2016 р. включно.

Робочі мови конференцій: українська, російська, англійська.

 

Робота конференції планується за такими тематичними секціями:

Економічне спрямування

Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами;

Секція 2. Менеджмент;

Секція 3. Маркетинг;

Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит;

Секція 5. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;

Секція 6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит;

Секція 7. Податкова система. Бюджетна система;

Секція 8. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;

Секція 9. Логістика і транспорт;

Секція 10. Світова економіка та міжнародні економічні відносини

Юридичне спрямування

Секція 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і правових вчень;

Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне право;

Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов'язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення;

Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Судоустрій. Правоохоронні органи, прокуратура та адвокатура;

Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право;

Секція 6. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право;

Секція 7. Господарське право. Господарське процесуальне право. Фінансове право. Банківське право;

Секція 8. Інтелектуальна власність та його захист. Інформаційне право;

Для участі у конференції необхідно заповнити заявку на участь у конференції на сайті www.spilnota.net.ua та прикріпити файли доповіді, відсканованої (сфотографованої) квитанції про оплату та при необхідності рецензію. Дана інформація буде надіслана в автоматичному режимі на електронну скриньку spilnota.net.ua@ukr.net.

Вимоги до оформлення тез доповідей:

Набір тексту тез виконується у редакторі Microsoft Word у форматі “doc” або “rtf”: шрифт - Times New Roman; розмір кегля - 14; міжстроковий інтервал - 1,5; розміри: абзацу – 1,25 см; поля верхнього, нижнього і лівого та правого - 2,0 см; нумерація сторінок зверху з права (над текстом). Рекомендований обсяг тез доповіді - 2-6 сторінок. У тексті тез допускається включення таблиць і рисунків. Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей. Рукопис не підлягає додатковому редагуванню, тому він має бути ретельно підготовлений.

 

Зразок оформлення тез

Назва секції

 

НАЗВА ДОПОВІДІ

 

ПІБ автора, науковий ступінь,

місце роботи або навчання

 

Текст доповіді

 

Література:

1.

2.

 

Вартість публікації у збірнику тез доповідей складає 40 гривень за кожну повну (або неповну) сторінку формату А4 та 25 гривень за збірник та сертифікат. Оплата за видання збірників та сертифікатів надсилається на розрахунковий (транзитний) рахунок: 29244825509100 Одержувач: ПАТ КБ Приватбанк;  Код ОКПО: 14360570; Код банку одержувача (МФО): 305299

Призначення платежу: Поповнення карткового рахунку 5168 7572 4171 2134 Станько Т.Р. (ІПН 3287304475).

На одну наукову працю надсилається 1 (один) примірник збірника та сертифіката на адресу першого автора, який вказаний в відомостях про авторів. Для отримання додаткових збірників необхідно оплатити їх вартість у розмірі 25 гривень за кожен додатковий примірник, про що необхідно вказати у квитанції що надсилається.

Прохання додаткові примірники замовляти завчасно.

 
  

Контакти оргкомітету:

 

Адреса для кореспонденції:

Оргкомітет МІК "Наукова спільнота"

а/с 3283, м. Львів 79007

 

Інтернет сайт: www.spilnota.net.ua

Електронна адреса: spilnota.net.ua@ukr.net

Телефон: +38(068) 288-23-76

Веб-сайт конференции: http://www.spilnota.net.ua/

 

Конференции по теме - с близкими дедлайнами: