Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Чотирнадцяті економіко-правові дискусії»

Страна: Украина

Город: Львів

Тезисы до: 04.10.2016

Даты: 05.10.16 — 05.10.16

Е-мейл Оргкомитета: spilnota.net.ua@ukr.net

Организаторы: Наукова спільнота

 

тематичними секціями:
Економічне спрямування

    Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами;
    Секція 2. Менеджмент;
    Секція 3. Маркетинг;
    Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит;
    Секція 5. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;
    Секція 6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит;
    Секція 7. Податкова система. Бюджетна система;
    Секція 8. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
    Секція 9. Логістика і транспорт;
    Секція 10. Світова економіка та міжнародні економічні відносини

Юридичне спрямування

    Секція 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і правових вчень;
    Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне право;
    Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов'язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право соціального забезпечення;
    Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Судоустрій. Правоохоронні органи, прокуратура та адвокатура;
    Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право;
    Секція 6. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право;
    Секція 7. Господарське право. Господарське процесуальне право. Фінансове право. Банківське право;
    Секція 8. Інтелектуальна власність та його захист. Інформаційне право;
 

Веб-сайт конференции: http://www.spilnota.net.ua/