Журнал «ЕМІНАК»

Страна: N/A

Город: N/A

Тезисы до: 15.01.2017

Даты: 15.01.17 — 15.01.17

Е-мейл Оргкомитета: [email protected]

Организаторы: Науково-дослідний центр «Лукомор’є» Інституту археології НАН України та Інститут історії і права Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського

 

Науково-дослідний центр «Лукомор’є» Інституту археології НАН України та Інститут історії і права Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського у 2007 році започаткували журнал «ЕМІНАК».

Метою нашого журналу є залучення до співпраці та привернення уваги спеціалістів – істориків, філософів, соціологів, політологів; політичних діячів, представників зацікавлених організацій до конструктивного діалогу з актуальних проблем історичної науки, краєзнавства та демографії. Обмін думками представників різних наукових шкіл, розгляд історичних процесів у контексті геополітики, соціокультурної динаміки дозволять виробити загальні підходи у наукових дослідженнях.

У виданні, насамперед, публікуються роботи науковців, викладачів, аспірантів і студентів українських наукових та освітніх установ з питань історії, археології, етнології та краєзнавства, перш за все, Миколаївщини. У номерах знаходять своє місце також праці, присвячені проблемам методики та методології історичної науки, джерелознавства та історіографії. Окремі випуски присвячені конкретним розробкам науковців Миколаївщини.

Номери журналу «Емінак» по можливості видаються щоквартально. Загальна структура номеру складається з декількох основних розділів: 1. Археологія; 2. Історія України, 3. Всесвітня історія, 4. Історіографія та джерелознавство, 5. Краєзнавство тощо. В окремих випадках (наприклад тематичне видання, матеріали міжнародних і всеукраїнських конференцій тощо) структура номеру може бути змінена.

Ми будемо раді бачити у номерах журналу наших колег з інших організацій та установ, відомих у науковому колі ґрунтовними дослідженнями та публікаціями, докторів та кандидатів наук, а також молодих фахівців, які тільки починають свій шлях. У цілому ми сподіваємось, матеріали нашого журналу будуть корисними при подальшому вивченні історії нашого краю. Випуск розраховано на істориків, археологів, етнологів, краєзнавців і всіх тих, хто цікавиться історичною проблематикою.

Веб-сайт конференции: http://www.eminak.mksat.net/pages/staff.html