Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи фінансового забезпечення аграрного сектору: вітчизняний та зарубіжний досвід»

Страна: Украина

Город: Київ

Тезисы до: 10.04.2017

Даты: 25.04.17 — 25.04.17

Е-мейл Оргкомитета: konf_fin_2017@ukr.net

Организаторы: Міністерство освіти і науки України Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, слухачі магістратури, студенти, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних та інших організацій, підприємницьких структур, чия діяльність має відношення до тематики конференції.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Сучасні проблеми та тенденції розвитку фінансової системи України.
2. Перспективи фінансового забезпечення інвестиційних процесів в аграрному секторі економіки України.
3. Управління фінансами суб’єктів підприємництва: проблеми теорії та практики.
4. Проблеми та перспективи організації та управління фінансовою безпекою аграрних суб’єктів господарювання.

Веб-сайт конференции: https://nubip.edu.ua/node/28431