ENEF 2017: III naučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost - ENEF 2017

Страна: Bosnia & Herz.

Город: Banja Luka

Тезисы до: 24.09.2017

Даты: 02.11.17 — 04.11.17

Область наук: Технические;

Е-мейл Оргкомитета: enef@etf.unibl.org

Организаторы: Univerzitet u Banjoj Luci Elektrotehnički fakultet

 

Pozivamo zainteresovane autore da dostave radove (naučne i stručne) do 24. septembra 2017. godine putem sistema Easychair. Svi primljeni radovi podliježu recenziji od strane Programskog odbora Simpozijuma i eksternih recenzenata. O rezultatima recenzije autori će biti obaviješteni do 8. oktobra 2017. godine. Radovi se mogu napisati na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine i engleskom jeziku. Uputstvo za pripremu radova može se preuzeti ovdje. Kotizacija za učešće na Simpozijumu iznosi 100KM.

Na Simpozijumu je moguća prezentacija proizvoda i tehničkih rješenja iz oblasti Energetske efikasnosti. Zainteresovani izlagači se pozivaju da kratak sadržaj prezentacije dostave do 24. septembra 2017. godine na e-mail adresu enef@etf.unibl.org.
Tematske oblasti

    Efikasnost elektroenergetskih sistema
    Upravljanje potrošnjom i kućna automatizacija
    Energetska efikasnost električnih mašina
    Energetska efikasnost u elektronici
    Energetska efikasnost u industriji
    Efikasnost termoenergetskih postrojenja
    Energetska efikasnost u zgradarstvu
    Regulatorni okvir i energetska politika
    Investicioni aspekti poboljšanja energetske efikasnosti
    Obrazovanje u sferi energetske efikasnosti

 

Веб-сайт конференции: http://enef.etfbl.net/