Наукове Товариство ім. Шевченка призначатиме ґранти у 2017 році для дослідницьких проектів з україністики

Страна: США;

Дедлайн: 01.03.2018

Веб-сайт: uamoderna.com

 

Ґранти для досліджень

Наукове Товариство ім. Шевченка призначатиме ґранти у 2017 році для дослідницьких проєктів, які стосуватимуться широкого кола питань, пов’язаних з україністикою. І хоча пріоритети надаватимуться проєктам у галузях гуманітарних і соціальних наук, подання на дослідження в інших ділянках також примайтимуться, якщо становитимуть вагомий внесок в українську науку.

Вимоги

Дослідницькі ґранти призначатимуться вченим з різних країн у різних дисциплінах. Усі подання оцінюватимуться за рівнем їхньої наукової ваги, досвіду пошукувача, враховуватиметься також важливість поданого проєкту з точки зору україністики.

Неповні подання, або подання, які надійдуть після вказаного терміну не розглядатимуться. Пошуковці матимуть можливість подаватися ще раз, поновивши своє подання у наступному терміні, визначеному для призначення ґрантів. Перевага надаватиметься тим науковцям, проєкти яких уже матимуть додаткове підтверджене фінансування з інших джерел або зможуть довести своє подання до інших фондів. Якщо пошукувач уже отримував ґрант для досліджень від НТШ-А, то наступне подання можна буде зробити бодай через рік. До того ж, подавач муситиме представити письмовий звіт про використання попереднього ґранту і проробленої праці, перш ніж подаватися знову.

Правила отримування ґранту

Дослідницькі ґранти призначаються в першу чергу для пошуків матеріялів, їхнього опрацювання і написання праці. Призначені кошти можуть використотуватися для покриття таких витрат: праця в архівах, копіювання архівних матеріялів, додаткові витрати, покриття витрат на дорогу, харчування та проживання під час праці в інших містах або країнах.

Максимальна сума ґранту становитиме $ 5,000 для індивідуального подання, або $ 7,500 для колективного.

Необхідні матеріяли для подання і терміни

 • заява для отримання ґранту
 • резюме (CV) з публікаціями
 • опис проєкту, науковий контекст досліджуваної теми, наукова новизна проєкту для україністики і очікувані результати (публікація і т.д.)
 • докладний графік роботи над проєктом і передбачуваний бюджет
 • 2-3 рекомендаційні листи

Подання з усіма необхідними документами надсилати на електронну адресу НТШ-А до 1 березня 2018 року (grants@shevchenko.org). Остаточні рішення будуть прийняті у червні 2018 року.

Ґранти для участи у конференціях

Ці ґранти передбачають підтримку пошукачів, які планують узяти участь у наукових конференціях і виступити із доповіддю або повідомленням, котрі зосерджуватимуться на питаннях, пов’язаних з українською тематикою. В першу чергу, ґрант призначатиметься для покриття витрат на дорогу.

Вимоги

До розгляду прийматимуться подання від тих пошукувачів, які здобули ступінь маґістра у ділянці, яка пов’язана з науковими зацікавленнями апліканта й темою конференції. Тема доповіді повинна зосереджуватися на важливих питаннях українознавства.

Неповні подання, або подання, які надійдуть після вказаного терміну не розглядатимуться. Пошуковці матимуть можливість податися ще раз, поновивши своє подання у наступному терміні, визначеному для призначення ґрантів. Якщо пошукувач уже отримував ґрант від НТШ-А для участи у конференції, то наступне подання можна буде зробити бодай через рік. До того ж, подавач муситиме представити письмовий звіт про використання попереднього ґранту і проробленої праці, перш ніж подаватися знову.

Умови фінансування

Максимальна сума ґранту становитиме $ 1,000. Використання коштів передбачається в першу чергу для оплати дороги і проживання. Перевага надаватиметься тим поданням, анпліканти яких можуть підтвердити додаткове фінансування з інших джерел.

Необхідні матеріяли для подання і терміни

 • заява для отримання ґранту
 • резюме (CV) з публікаціями
 • опис конференції, тема доповіді (доповідей), назва сесії, у яких передбачається участь; тези доповіді, очікувані результати (публікації і т.д.)
 • текст або коротке резюме доповіді й програма конференції
 • докладний графік роботи над проєктом і передбачуваний бюджет
 • 2-3 рекомендаційні листи
 • лист-запрошення від організаторів конференції, який підтверджуватиме участь пошукувача у конференції.

Подання з усіма необхідними документами надсилати на електронну адресу НТШ-А до 1 жовтня 2017 р. або 1 березня 2018 р. (grants@shevchenko.org). Остаточні рішення будуть прийняті у грудні і червні відповідного року. 

Ґранти для написання дисертацій

Ці ґранти призначено для дисертаційних досліджень з україністики. Перевага надаватиметься темам з гуманітарних та соціальних наук, але подання з інших галузей також розглядатимуться.

Вимоги

Дослідницькі ґранти призначатимуться вченим з різних країн у різних дисциплінах. Пошукувач(-ка) повинен навчатися в аспірантурі (університет або науково-дослідний інститут). Усі подання оцінюватимуться за рівнем їхньої наукової ваги, досвіду пошукувача, враховуватиметься також важливість поданого проєкту з точки зору україністики.

Умови фінансування

Максимальна сума ґранту становитиме $ 1,000. Використання коштів передбачається в: праця в архівах, копіювання архівних матеріялів, додаткові витрати, покриття витрат на дорогу, харчування та проживання під час праці в інших містах або країнах.

Необхідні матеріяли для подання і терміни

 • заява для отримання ґранту
 • резюме (CV) з публікаціями
 • опис дисертації, наукової новизни, а також досліджуваної теми і можливий результат від проробленої праці в архіві чи бібліотеці
 • докладний графік роботи над проєктом і передбачуваний бюджет
 • 2-3 рекомендаційні листи

Подання з усіма необхідними документами надсилати на електронну адресу НТШ-А до 1 жовтня 2017 року і 1 березня 2018 (grants@shevchenko.org).  Остаточні рішення будуть прийняті у грудні 2017 і червні 2018 року.

___

Shevchenko Scientific Society in the United States of America

Grants Program, 2017-2018

The Shevchenko Scientific Society in the United States of America will award grants during 2017-2018 in the following categories: Research Grants, Conference Travel Grants, and Dissertation Research Grants.  Grants for Conference/Project Planning will not be available during the 2017-2018 grants cycles.

Research Grants

The Shevchenko Scientific Society in the U.S.  will award grants in 2017-2018 for research on a wide range of topics and issues related to Ukrainian Studies.  While priorities are given to projects in the humanities and social sciences, proposals for research in other fields and disciplines are welcome if they will make important contributions to Ukrainian Studies.
Eligibility limitations/requirements
Research Grant awards are open to scholars of all countries, disciplines, and ethnicities.  All research proposals will be judged on their scholarly merits, on the demonstrated experience and abilities of the applicant to carry out the proposed research, and on the nature of the contribution of the project to advancing scholarship on Ukraine-related issues and in Ukrainian Studies.  
Incomplete applications or applications received after the submission deadline will not be considered; applicants have the option to resubmit their updated applications in the next grant cycle.  Preference will be given to applications providing evidence of funds or application for funds for the project/activity from other sources.  If the applicant had a prior Research Grant from the Shevchenko Scientific Society, at least one year must pass after the completion of the grant before the applicant is eligible to apply for another grant.  In addition, a written final report about the grant must be submitted to the Grants Committee before another grant proposal can be considered.

Funding limitations and restrictions

Research Grants are intended to primarily support the processes of research, analysis, and writing.  Awarded funds may be used to cover such research expenses as archival access; photocopying/duplication of research materials; supplies relevant to the research process; travel expenses related to research activities; meals and lodging during research trips away from one’s home; and general support expenses during periods of analysis and writing.

Individual grants are limited to a maximum amount of $5000, or $7,500 if there are two or more scholars supported by the grant.

Required application materials and deadline for submission

The following documents are required for application:

 • Grant application form
 • Curriculum vitae with selected publications and current research (if relevant)
 • Essay identifying the objectives of the project, the scholarly context of the issue(s) addressed, the proposed research program, the expected contributions of the project to your field and to Ukrainian Studies, and planned outcomes of the project (i.e. publications, exhibitions, etc.)
 • Detailed project schedule of work and project budget
 • At least 2 (no more than 3) letters of support for the applicant and the proposed research project

Applications with all required documents in electronic format must be received by the Shevchenko Scientific Society in the U.S. by March 1, 2018  (grants@shevchenko.org). Final decisions will be made by June 2018 so that projects could commence as early as the summer or fall of 2018.

Conference Travel Grants

Conference Travel Grants support the applicant's participation in scholarly conferences at which the applicant is presenting a paper or participating in a panel focused on issues related to Ukraine and Ukrainian Studies.   Support funds are expected to cover primarily travel expenses of the applicant to and from the conference site from their home country.
Eligibility limitations/requirements
Applicants should hold at least an MA/MS degree in a field related to their topic of research and conference presentation.   The topic of the proposed conference presentation should address important issues in Ukrainian Studies, or current or historical issues relevant to Ukraine and Ukrainians.
Incomplete applications or applications received after the submission deadline will not be considered; applicants have the option to resubmit their updated applications in the next grant cycle.  If the applicant had a prior Conference Travel Grant from the Shevchenko Scientific Society in the U.S., at least one year must pass after the completion of the grant before the applicant is eligible to apply for another grant.  In addition, a written final report about the grant must be submitted to the Grants Committee before another grant proposal can be considered.

Funding Limitations and Restrictions

The maximum amount to be awarded for individual Conference Travel Grants is $1000.  Funds should be used primarily for travel and lodging expenses.  Preference will be given to applications providing evidence of funds or application for funds for other conference participation expenses from other sources.

Required application materials and deadline for submission

The following documents are required for application:

 • Grant application form
 • Curriculum vitae with selected publications and current research (if relevant)
 • Essay identifying the conference to be attended, its theme(s), the title of your presentation and name of the session/panel in which you will be participating; the scholarly context of the issue(s) addressed in your presentation, and any planned outcomes of your participation in the conference (i.e. publications, exhibitions, etc.)
 • The paper or abstract of the paper to be presented and a copy of the conference program
 • Detailed schedule and project budget.
 • At least 2 (no more than 3) letters of support for the applicant and the proposed conference presentation.
 • A letter of invitation to you from the conference organizers confirming your acceptance as a presenter in the conference. 

Applications for Conference Travel Grants with all required documents in electronic format must be received by the Shevchenko Scientific Society in the U.S. (grants@shevchenko.org). by October 1, 2017 and March 1, 2018 for consideration and approval at the December 2017 and June 2018 meetings of the Society's Board of Directors.

Dissertation Research Grants

Grants are available for dissertation research projects on issues related to Ukraine and Ukrainian Studies.  Preference will we given to topics in the humanities and social sciences, but applications for research in other fields will be accepted and evaluated as to the relevance and importance of their contribution to Ukrainian Studies.

Eligibility limitations/requirements

Dissertation Research Grants are open to graduate students of all countries, disciplines, and ethnicities.  Applicants must be currently enrolled in universities or research institutes as aspiranty for Kandydat Nauk degrees or candidates in Ph.D. programs.  All proposals will be judged on their scholarly merits, on the nature of the contribution of the project to advancing scholarship on Ukraine-related issues and in Ukrainian Studies, and on the proven ability of the applicant to effectively execute the project. 

Funding limitations and restrictions

The maximum amount of individual grant awards is $1000.  Eligible expenses include travel to research sites, lodging, costs of access to research materials, duplication costs, etc.  Funds awarded in support of dissertation research projects are not intended to cover general living expenses during the term of the project.

Incomplete applications or applications received after the submission deadline will not be considered; applicants have the option to resubmit their updated applications in the next grant cycle.  If the applicant had a prior Dissertation Research Grant from the Shevchenko Scientific Society in the U.S., at least one year must pass after the completion of the grant before the applicant is eligible to apply for another grant.  In addition, a written final report about the grant must be submitted to the Grants Committee before another grant proposal can be considered.

Required application materials and deadline for submission

The following documents are required for application:

 • Grant application form
 • Curriculum vitae with selected publications and current research (if relevant)
 • Essay identifying your dissertation topic; the scholarly context of the issue(s) addressed in your dissertation; a description of the research you propose to undertake, methods, theoretical underpinnings, etc., as well as a description of the sources/collections with which you propose to work;  a discussion of how the research will advance your research objectives; anticipated contribution of your dissertation project.
 • Detailed schedule of the research process and project budget, listing anticipated expenses.
 • At least 2 (no more than 3) letters of support which address the importance and relevance of the applicant’s research project and the applicant’s ability to complete the research and dissertation.

Deadlines for applications for Dissertation Research Grants with all required documents in electronic format must be received by the Shevchenko Scientific Society in the U.S. (grants@shevchenko.org) by October 1, 2017 and March 1, 2018 for consideration and approval at the December 2017 and June 2018 meetings of the Society's Board of Directors.

Inquiries regarding grants should be directed to: Myron O. Stachiw, Chair, Grants Committee (grants@shevchenko.org).