Симпозіум “Сучасна україністика: проблеми мови, літератури і культури”

Страна: Чехия

Город: Оломоуц

Тезисы до: 01.12.2017

Даты: 29.08.18 — 31.08.18

Е-мейл Оргкомитета: sympozium2018@gmail.com

Организаторы: Univerzita Palackého v Olomouci

 

Для участi необхiдно надіслати електронною поштою на e-mail sympozium2018@gmail.com у вигляді комп’ютерного файла до 1 грудня 2017 р. заявку учасника і одноосібнустаттюукраїнською або чеською мовою обсягом до 8 ПОВНИХ сторiнок (макс. 20 000 знаків), включаючи бібліографію, резюме і примітки, у редакції Word Windows (версія не вища ніж Word 2003, формат .doc). Статті мають стосуватися проблем мовознавства, літературознавства, лінгводидактики та культурознавства. Назви файлів подати за прізвищем автора - i обов’язково латинськими лiтерами, напр.: Kovalenko_stattja.doc; Kovalenko_dani.doc. Стаття з юсами і т.п. подається з відповідними фонтами. Фонти необхідно додати окремим файлом, напр. Kovalenko_fonty.doc. Статті, написані у співавторстві, невідповідні тематично, оформлені не за вимогами або одержані оргкомітетом після наведеної вище дати, до збірника включені не будуть.

Вимоги до формлення тексту статті

    Формат паперу А4. Поля: угорі – 25, унизу – 25, зліва – 25, справа – 25.
    Статтю оформлювати стилем «обычный» (шрифт: Times New Roman, обычный, 12 пт; абзац: вирівнювання у ширину, відступи зліва і справа 0 mm, абзацний відступ 1,25 cm, відступи перед і після абзацу 0 пт, міжрядковий інтервал одинарний, без заборони висячих рядків, заборона автоматичного переносу слів; мова: українська або чеська).
    Вiдцентрована назва статті друкується великими літерами (погрубленим шрифтом, розмір шрифту 16 пт, під нею в центрі звичайними літерами (погрубленим шрифтом, розмір шрифту 12 пт; без абзацного відступу) – прізвище та ім’я автора, нижче курсивом (нежирним шрифтом, розмір шрифту 12 пт; без абзацного відступу) – місце роботи (унiверситет чи iнститут) та (з абзацним відступом) електронна адреса; мiж назвою i прізвищем та мiж місцем роботи i основним текстом – 2 iнтервали, мiж прізвищем i місцем роботи – 1 iнтервал.
    Сторінки не нумерувати.
    Ілюстративний матеріал друкувати курсивом, окремі приклади у позначеному курсивом тексті – погубленим курсивом. Підкреслення не використовувати.
    Посилання всередині статті оформляти так: … у праці Е. Кошмідера [Koschmieder 1965] …; Як підкреслює В.М. Никитевич [Никитевич 1985: 32], ...; Це граматична категорія, що вказує на характер протікання дії [Русанівський 1959: 10].
    В усіх випадках ініціал (ініціали) і прізвище, які наводяться у тексті, обовʼязково зʼєднувати нероздільним пробілом (одночасним натисканням клавіш Shift +Ctrl+ Space (пробіл).

 

Веб-сайт конференции: http://ukrajinistika.upol.cz/veda_a_vyzkum/sympozium_2018_9osu.html