ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Наука і сучасність – досвід та перспективи розвитку на межі тисячоліть»

Страна: Украина

Город: Запоріжжя

Тезисы до: 23.08.2010

Даты: 25.08.10 — 27.08.10

Область наук: Юридические;

Е-мейл Оргкомитета: ozimaya@ukr.net

Организаторы: Луцька Світлана Володимирівна

 

 

ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«НАУКА І СУЧАСНІСТЬ – ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
НА МЕЖІ ТИСЯЧОЛІТЬ»

м. Запоріжжя, 25-27 серпня 2010 р.

Шановні колеги-науковці!

Запорізька міська громадська організація «Озима» запрошує Вас до Запорізького краю для участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Наука і сучасність – досвід та перспективи розвитку на межі тисячоліть».

Метою науково-практичної конференції є визначення проблем та шляхів успішного розвитку молодої української науки, її пристосованості та відповідності вимогам сьогодення, в Україні та світі, комплексне наукове дослідження сучасного стану науки та узагальнення досвіду молодих науковців з різних куточків України, які займаються науковими дослідженнями.

Сьогодні всі галузі науки є динамічними і розвиваються достатньо швидко. Публікації результатів досліджень є надзвичайно відповідальним і важливим кроком для кожного вченого. З’являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують якомога пильної уваги наукової громадськості. Крім того, наявність певної кількості публікацій є обов’язковою умовою при захисті наукових робіт.

Місце проведення: Культурно-діловий центр Запорізької ОДА “Байда”, м. Запоріжжя, пр. Леніна,162.

До участі в конференції запрошуються: студенти, аспіранти та молоді науковці ВНЗ України будь-якої форми власності, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

У рамках конференції відбудуться секційні засідання:

1. Архітектура.
2. Біологічні науки.
3. Географічні науки.
4. Журналістика.
5. Економічні науки
6. Мистецтвознавство.
7. Історичні науки.
8. Культурологія.
9. Література.
10. Педагогічні науки.
11. Політичні науки.
12. Психологічні науки.
13. Соціологічні науки.
14. Філологічні науки.
15. Філософські науки.
16. Юридичні науки.

Бажаючі взяти участь у роботі конференції, мають надіслати електронною поштою до організаційного комітету до 23 серпня 2010 року наступні документи:
1) заповнену за зразком заявку;
2) тези доповіді;
3) відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.
Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Zayavka, для тез – Tezy, підтвердження сплати організаційного внеску – Vnesok
Наприклад: Stefanko_Zayavkа, Stefanko_Tezy, Stefanko_Vnesok
Електрона адреса: 
ozimaya@ukr.net

Вимоги до оформлення тез:
•    Назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище (шрифт Times New Roman №12, праворуч)
•     Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки): шрифт Times New Roman №14, жирний. Наприклад: Право приватної власності фізичних осіб
•     Нижче, через один інтервал, праворуч – прізвище, ім’я по-батькові автора, повна назва установи, де навчається автор: шрифт Times New Roman №12.
Наприклад: Стефанко Леся Юріївна, студентка юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
•     Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.
•     Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 68].
•     Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.

Організаційний внесок для учасників з України (заочна участь) становить 45 грн. Усі учасники конференції забезпечуються збірником тез конференції. За рахунок організаційних внесків фінансується друкування збірників тез та поштова пересилка. Збірник буде надісланий до 10 вересня 2010 року на поштову адресу учасників, вказану у заявках. Учасники конференції не забезпечуються харчуванням та проживанням.
На одного автора надсилається 1 (один) примірник збірника на адресу першого автора, який вказаний у відомостях про авторів. Для отримання додаткових збірників необхідно оплатити їх вартість у розмірі 25 гривень за кожен додатковий примірник, про що необхідно вказати у квитанції що надсилається.

Платіжні реквізити для сплати організаційного внеску:
• № карткового рахунку: 4405 8850 1531 9483 в КБ «ПриватБанк»
• Призначення платежу: організаційний внесок за участь у конференції.
Найближче до Вас відділення КБ «ПриватБанк» у Вашому місті можна знайти за цим лінком: http://www.privatbank.ua/html/d6a_1_1u.html
Зразок оформлення заявки на участь у конференції:
Відомості про учасника:
1. Прізвище, ім’я, по батькові
2. Повна назва вищого навчального закладу, в якому навчається учасник
3. Назва факультету, курс (рік навчання)
4. Тема доповіді
5. Домашня адреса, індекс
6. Контактний телефон
7. Електронна адреса
8. Чи плануєте особисту участь у конференції? (Так або ні)

!!! Зверніть увагу !!!
• Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей.
• Рукопис не підлягає додатковому редагуванню, тому він має бути ретельно підготовлений.
• Малюнки, схеми, таблиці не приймаються.

За додатковою інформацією звертатися до оргкомітету конференції:

Запорізька міська громадська організація «Озима»
69000, м. Запоріжжя, вул. Патріотична, 49.
Телефон: (063) 373-24-00
Електронна адреса
ozimaya@ukr.net
Сайт: www.ozimaya.zp.ua

Веб-сайт конференции: http://ozimaya.zp.ua/

 

Конференции по теме - с близкими дедлайнами: