Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми механіки та математики"

Страна: Украина

Город: Львів

Тезисы до: 15.03.2018

Даты: 22.05.18 — 25.05.18

Область наук: Физико-математические;

Е-мейл Оргкомитета: confmech2018@gmail.com

Организаторы: Інститут прикладних проблем механіки і математики НАН України

 

Мета конференції – представлення та обговорення сучасних проблем та досягнень у галузі механіки та математики, зокрема, тісно пов’язаних з науковою діяльністю академіка Я.С. Підстригача.

З іменем академіка Я.С. Підстригача пов’язані ґрунтовні дослідження у галузі термодинаміки нерівноважних процесів, термомеханіки, механотермодифузії, магнітотермомеханіки електропровідних тіл, гідроакустики, механіки тіл з покриттями і поверхневих явищ та в інших напрямках сучасної механіки.

Я.С. Підстригач працював також над актуальними математичними проблемами механіки, прикладної математики та інших суміжних наук, постійно шукав нові форми співробітництва науки і виробництва.

На конференції передбачаються пленарні, секційні та стендові доповіді з таких проблем:

    Математичне моделювання у механіці деформівних твердих тіл.
    Математичні методи механіки та термомеханіки.
    Механіка неоднорідних твердих тіл і наномеханіка.
    Механіка контактної взаємодії, тіл з тріщинами та тонкими включеннями.
    Динаміка неоднорідних середовищ.
    Оптимізація та проектування елементів конструкцій і біомеханічних систем.
    Міцність і втома матеріалів.
    Числові методи.
    Теорія функцій і функціональний аналіз.
    Диференціальні рівняння і математична фізика.
    Алгебра, геометрія і топологія.

Робочими мовами конференції є українська, російська, англійська.

Веб-сайт конференции: http://www.iapmm.lviv.ua/conferenc_ua.html

Конференции по теме - с близкими дедлайнами: