ПОЧИНАЄТЬСЯ КОНКУРС УКРАЇНСЬКО-ЛАТВІЙСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ НА 2019-2020 РОКИ

Страна: Латвия;

Дедлайн: 15.05.2018

Веб-сайт: mon.gov.ua

 

КОНКУРС СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО – ЛАТВІЙСЬКИХ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ У 2019  2020 рр.

 

Відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Латвійської Республіки про співробітництво в галузі освіти, науки та культури від  21.11.1995р.,Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про економічне, промислове та науково-технічне співробітництво від 05.10 2004 р., Спільної Програми співробітництва в галузі науки та технологій  між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти і науки Республіки Латвія від 31.12.2015 р. та Протоколу першого засідання Українсько-Латвійської Спільної Комісії від 30.08.2016 р. Міністерство освіти і науки України та Державна агенція з розвитку освіти Латвійської Республіки оголошують конкурс спільних українсько-латвійських науково-дослідних проектів для реалізації у 2019‑2020 рр.

 

Мета конкурсу

Сприяння встановленню та розвитку якісного науково-технологічного співробітництва між науковцями обох країн.

 

Пріоритетні напрями:

 • Енергетика та енергоефективність;
 • Екологія та раціональне природокористування;
 • Нові технології профілактики та лікування основних захворювань, дослідження у сфері біотехнологій, біоінженерії та генетики;
 • Нові матеріали;
 • Демографічні зміни, міграція та мігранти;
 • Особливості та  проблеми регіонального розвитку і соціальної згуртованості;
 • Технології оборонного спрямування.

 

Конкурс є відкритим для науково-дослідних груп закладів вищої освіти, науково-дослідних установ та підприємств обох країн.

 

Конкурс відкрито з 15 березня по 15 травня 2018 року

 

 

Критерії відбору 

Після перевірки пропозицій на відповідність умовам конкурсу, кожна заявка передається на наукову експертизу, що проводиться паралельно в обох країнах. Після цього спільна Комісія, яка збирається за ініціативою Міністерства освіти і науки України та Державної агенції з розвитку освіти Латвійської Республіки, приступає до остаточного розгляду проектів, з метою відбору для подальшого фінансування.

Крім наукової відповідності, основними критеріями оцінки є такі:

 • компетентність науковців та їх здатність довести проект до логічного завершення;
 • наявність співвиконавця в країні-партнера;
 • взаємний обмін досвідом;
 • наукова та практична цінність, очікувані від проекту;
 • перспективність співробітництва;

 

Особлива увага приділятиметься проектам з дійсно новаторської тематики.

Керівники та основні учасники проектів можуть подавати кілька заявок. Однак керівники не зможуть претендувати на отримання фінансування більш, ніж за одним проектом.

 

Інтелектуальна власність

Науковці з українського боку, зокрема, керівники проектів, мають вжити усіх необхідних заходів для захисту науково-технічних та промислових цінностей, які їм належать, а також прав інтелектуальної власності. Головна увага приділятиметься тому, щоб у рамках співробітництва, не відбулося незапланованої передачі українських технологій іншим країнам.

 

Фінансування

Фінансування виділяється два роки поспіль, на кожний рік окремо. Рішення про продовження фінансування у наступному році приймається після розгляду звіту за попередній рік роботи.

Українським вченим та іншим дослідникам, які їдуть до Республіки Латвія надаються добові відповідно до Переліку сум та складу витрат на відрядження державних службовців, а також осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів (Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011р. № 98).

 

Основні документи та терміни подання заявок на конкурс

- супровідний лист на бланку установи-заявника на ім’я заступника Міністра освіти і науки Стріхи М.В., із обов’язковим зазначенням назви спільної програми, за конкурсом якої подаються документи;

- заповнена форма заявки на участь у конкурсі українською та англійською мовами із оригіналами підписів та печаток (у паперовому вигляді (2 прим.) та на електронному носії);

- лист від організації-співвиконавця спільного проекту на бланку установи-заявника;

- акт експертизи на відкриту публікацію результатів досліджень по темі проекту – 1 прим.;

- анотація проекту українською мовою з підписом керівника проекту – 1 прим.

 

Документи подаються у картонній папці на зав’язках.

 

Розглядатися будуть лише ті документи, які відправлені не пізніше останнього дня конкурсу (по даті на поштовому штемпелі) на адресу МОН (Україна, 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16), а також зареєстровані у канцелярії:

- у разі надсилання поштою - кімната 310 (канцелярія; штамп на конверті поштового відправлення повинен датуватися не пізніше 15 травня 2018 р.);

- у разі особистої передачі – документи необхідно залишити у скриньці для листувань, яка розташована у холі МОН (м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16).

Заявки, оформлені без дотримання усіх вищезазначених вимог, розглядатись не будуть!

Форма заявки на участь у конкурсі розміщена на веб-сторінці: www.mon.gov.ua

Кандидатам на участь у конкурсі з української сторони варто переконатися у тому, що їхні латвійські партнери подали відповідну заявку до Державної агенції з розвитку освіти Латвійської Республіки.

У межах виділеного бюджетного фінансування Сторін, з виконавцями робіт щорічно укладаються договори на виконання конкретних проектів з фінансуванням національної частини проекту поточного року .

Після закінчення виконання проекту Замовникові (установі, з якою Виконавець уклав договір) подаються науковий і фінансовий звіти. У наукових звітах повинні бути викладені результати наукових досліджень, акти впровадження й рекомендації прикладного характеру, а також можливі перспективи від широкого впровадження наукових розробок.

 

 

Відповідальні організації:

З української сторони:

Міністерство освіти і науки України

Управління міжнародного співробітництва    та європейської інтеграції

відділ  міжнародного науково-технічного співробітництва управління

ОСТАПЕНКО Андрій Дмитрович

Тел.: (044) 287 82 15;

e-mail: a_ostapenko@mon.gov.ua

 

З латвійської сторони:

Державна агенція з розвитку освіти Латвійської Республіки

відділ міжнародних наукових програм з науки, досліджень та інновацій

 

 

Майя БУНДУЛЕ  (Dr. Maija Bundule)

телефон :  +371 67785423

e-mail: maija.bundule@viaa.gov.lv

 

 

 

Похожие гранты и стипендии с открытой подачей заявок: