Рэспубліканская навукова-практычная канферэнцыя «Дзясятыя Калеснікаўскія чытанні»

Страна: Беларусь

Город: Брест

Тезисы до: 10.10.2018

Даты: 18.10.18 — 18.10.18

Область наук: Филологические;

Е-мейл Оргкомитета: bellingv@brsu.brest.by

Организаторы: Філалагічны факультэт Кафедра беларускай філалогіі

 

Паведамляем, што канферэнцыя адбудзецца 18 кастрычніка 2018 года.
Праблемнае поле:
– Беларускі літаратурны працэс: гісторыя, сучасны стан, праблемы стыляў і жанраў, каштоўнасна-светапоглядныя аспекты;
– Жанралогія і антрапалогія сучаснай беларускай літаратуры ў кантэксце сусветнага літаратурнага працэсу;
– Праблемы фальклору, этнаграфіі, краязнаўства, этналінгвістыкі і сучасныя культуралагічныя парадыгмы;
– Беларуска-рускае літаратурнае ўзаемадзеянне;
– Праблемы метадалогіі і мастацкай рэцэпцыі ў сучасным літаратуразнаўстве;
– Сістэмны падыход да вывучэння літаратуры як віду мастацтва ў школе і ВНУ;
Мова мастацкага твора. Пераклад і інтэрпрэтацыя тэксту.
Рабочыя мовы – беларуская, руская і інш. славянскія мовы.

Веб-сайт конференции: http://www.brsu.by/content/respublikanskaya-navukova-praktychnaya-kanferentsyya-dzyasyatyya-kalesnikauskiya-chytanni