Заміщення посад керівників наукових установ НАН України по віддіденню хімії та біології [до 15.10.18]

Страна: Украина;

Город: Київ/Умань

Добавлена: 15.08.2018

Работодатель: Національна академія наук України

Тип: PostDoc vacancy;

Для кого: For administrators;

Дедлайн подачи: 15.10.2018

 

Національна академія наук України відповідно до свого Статуту та Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи», оголошує конкурс на заміщення посад керівників наукових установ НАН України:

По Віддіденню хімії НАН України

     Інституту фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського Національної академії наук України;

По Відділенню загальної біології НАН України

     Інституту ботаніки ім. М.Г.Холодного Національної академії наук України;

     Національного дендрологічного парку «Софіївка» Національної академії наук України.

     Відповідно до Статуту НАН України право висунення кандидатів на посаду директора наукової установи мають: Президія НАН України, Бюро відповідного відділення НАН України, члени НАН України, вчена рада установи, колективи наукових відділів установи. Кандидатом на посаду директора наукової установи не може висуватися особа у випадках, передбачених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Основними принципами організації та діяльності наукової установи НАН України (п.4.4., розділ ІV).

     Кандидат на посаду керівника державної наукової установи має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

     Вносячи відповідному відділенню або Президії НАН України пропозиції щодо претендентів на посаду керівника наукової установи НАН України, слід додати такі документи кандидатів: письмову згоду на балотування, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, установлених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; анкету наукового працівника (особовий листок з обліку кадрів) з фотокарткою; автобіографію; копії ідентифікаційного номеру платника податків, першої сторінки паспорта (засвідчену претендентом), трудової книжки, дипломів про вищу освіту, присудження наукових ступенів та атестатів про присвоєння вчених звань; список наукових праць; відзив про трудову діяльність з основного місця роботи; довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 №  1465; довідку про наявність або відсутність судимості; інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; згоду на збір та обробку персональних даних за формою Державної служби України з питань захисту персональних даних.

      Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта) мають бути засвідчені в установленому порядку.

      Прийом документів претендентів здійснюється Президією НАН України і відповідними відділеннями НАН України протягом двох місяців з дня оприлюднення оголошення до 15 жовтня 2018 року за адресом: вул.Володимирська,54, м. Київ.

      Довідки за телефонами:

Відділення хімії НАН України

239 65 70

Відділення загальної біології НАН України

239 65 92

      Підготовка та безпосереднє проведення виборів керівників установ має бути організовано науковими установами у відповідності до згаданих вище Методичних рекомендацій Кабінету Міністрів України, що оприлюднені на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України та у газеті «Урядовий кур’єр» від 17 січня 2017 р. № 8.

      ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

 

 
Куда отправлять резюме: