Міжнародна науково-практична конференція «Ерделівські читання - 2019» (Erdelian reading-2019)

Страна: Украина

Город: Uzhgorod

Тезисы до: 20.04.2019

Даты: 12.05.19 — 14.05.19

Область наук: Искусствоведение;

Адрес: 37 Voloshina St., 88000 Uzhgorod, Ukraine

Е-мейл Оргкомитета: usa.uzhgorod@i.ua

Организаторы: Transcarpathian Academy of Arts

Условия участия и жилье: 300 Eur

 

Мета проведення заходу: передбачається розширення мережі ви­став­кової, науково-творчої діяльності, у чому помітну роль відіграє що­річ­на Міжнародна науково-практична конференція «Ерделівські читання», за результатами якої щороку видається Науковий вісник Закарпатської ака­демії мистецтв. Така робота дає можливість на Закарпатті формувати нау­ко­вий центр з вивчення проблем образотворчого, декоративно-при­клад­но­го мистецтва, дизайну та художньої освіти в області, Україні і Централь­ній Європі; розглядати її в контексті світових інтеграційних процесів, що спри­яє збереженню і розвитку однієї з п’яти унікальних художніх шкіл Ук­ра­їни.

Форма проведення: очно/заочна.

Основні питання, що пропонуються для обговорення:

- вивчення та введення в науковий обіг творчої спадщини засновників художньої школи Закарпаття та їх учнів;

- організація наукових досліджень в галузі декоративно-прикладного мис­тецтва За­кар­паття у співпраці з музеями України, Словаччини, Чехії, Угор­щини та Румунії;

- координація зусиль науково-педагогічних працівників Закарпат­сько­го художнього інституту та місцевих органів влади у справі збереження пам’яток архітектури, писемності та образотворчого мистецтва;

- залучення молодих науковців до вивчення мистецтва та художньої освіти в контексті сучасних мистецтвознавчих теорій як в Україні, так і в Європі.

- вивчення досвіду викладання мистецьких дисциплін в провідних художніх закладах України та сусідніх країн.

Працюють такі секції:

 - Мистецтвознавство та культура.

 - Педагогіка та мистецька освіта.

 - Актуальні проблеми образотворчого, декоративно-прикладного ми­с­­те­цтва і дизайну.

 - Сучасний художній процес.

Источник:bunder1959@gmail.com

Веб-сайт конференции: http://artedu.uz.ua/chitanya_erdeli.html