Вакансія на посаду "Керівник експертної групи з питань освіти та науки" Директорату науки, інновацій, освіти та кадрів Міністерства охорони здоров'я України

Страна: Украина;

Город: Київ

Добавлена: 18.09.2018

Работодатель: Міністерство охорони здоров’я України Директорат науки, інновацій, освіти та кадрів Експертна група з питань освіти та науки

Для кого: For administrators;

 

Посадові обов’язки

здійснення загального керівництва діяльністю Експертної групи;

організація планування роботи Експертної групи та забезпечення виконання покладених на неї завдань, пов’язаних із стратегічним плануванням, забезпечення відповідності планів діяльності МОЗ України пріоритетам Уряду, зазначених
у Середньостроковому плані дій Уряду, та щорічним Планам
дій Уряду на виконання Середньострокового плану дій, формуванням та/або реалізації державної політики у сфері:

-   розвитку наукового та людського капіталу в системі охорони здоров'я;

-   освіти та безперервного професійного розвитку фахівців
у галузі охорони здоров’я;

-   наукових досліджень і розробок, та інновацій у медичній сфері;

визначення кола ключових заінтересованих сторін, що
є об’єктами впливу політики МОЗ у сфері розвитку наукового
та людського капіталу, безперервного професійного розвитку фахівців в галузі охорони здоров'я, здатних забезпечувати високу якість медичної допомоги та запроваджувати інновації;

забезпечення здійснення консультацій із заінтересованими сторонами щодо визначення проблем у сфері компетенції,
з метою їх залучення до процесу формування державної політики;

підготовка та надання на розгляд генеральному директору Директорату аналітичних матеріалів, пропозицій щодо шляхів вирішення проблем у сфері компетенції, зокрема щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем,
на основі проведеної оцінки та визначення переваг та ризиків;

підготовка та надання на розгляд генеральному директору Директорату пропозицій щодо стратегічного планування діяльності МОЗ України у сфері  компетенції;

здійснення аналізу нормативно-правих актів у сфері компетенції Експертної групи з метою виявлення прогалин
та неузгодженостей, узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення;

організація проведення фінансово-економічних розрахунків обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних
для забезпечення формування та реалізації державної політики
у сфері компетенції Експертної групи, визначення джерел покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;

забезпечення адаптації законодавства у відповідній сфері компетенції Експертної групи до законодавства ЕС;

визначення розподілу обов’язків між працівниками Експертної групи, координація та контроль їх діяльність;

організація та проведення нарад з питань, що належать
до сфери компетенції Експертної групи;

візує акт передачі справ і майна, у разі звільнення державного експерта Експертної групи з посади чи переведення на іншу посаду;

проведення роботи щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури в Експертній групі, розв'язання конфліктних ситуацій;

внесення в установленому порядку генеральному директору Директорату пропозицій щодо вдосконалення роботи Експертної групи та підвищення її ефективності;

надання пропозицій генеральному директору Директорату про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Експертної групи, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень;

вжиття необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Експертної групи;

здійснення контролю за веденням діловодства, збереженням документів. Організація роботи з документами у відповідності
з законодавством;

виконання інших завдань генерального директора Директорату.

 

Умови оплати праці

 

посадовий оклад –  8 900 грн.;

надбавка за виконання особливо важливої роботи – 33 000 –
45 000 грн.;

надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу
за кожний календарний рік стажу державної служби,
але не більше 50 відсотків посадового окладу;

надбавка за ранг державного службовця – 500 – 800 грн.;

інші виплати, премії – у разі встановлення

 
Куда отправлять резюме:
Where to send resume: 
Документи подаються до 18 год. 00 хв. 08 жовтня 2018 року м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 7, каб. 17.