ІІ Міжнародний науково-практичний симпозіум «Гуманізація кримінальної відповідальності»

Страна: Украина

Город: Івано-Франківськ

Тезисы до: 16.10.2018

Даты: 16.11.18 — 17.11.18

Область наук: Юридические;

Е-мейл Оргкомитета: alina.hurkova@iful.edu.ua

Организаторы: Університет Короля Данила

 

Estonian Embassy in Kiev

Приватний вищий навчальний заклад

Університет Короля Данила

Оргкомітет

запрошує Вас взяти участь у роботі

ІІ Міжнародного науково-практичного симпозіуму «Гуманізація кримінальної відповідальності», який відбудеться

16-17 листопада 2018 року

в Університеті Короля Данила

Метою симпозіуму є аналіз практики застосування судами України покарань в аспекті гуманізації; розроблення рекомендацій щодо удосконалення Кримінального та Кримінального процесуального кодексів в аспекті гуманізації; вироблення єдиних теоретичних та концептуальних підходів політики в сфері протидії злочинності в аспекті гуманізації; вивчення позитивного зарубіжного досвіду в зазначеній сфері.

На симпозіум запрошуються науковці, аспіранти ВНЗ та науково-дослідних установ, студенти, представники громадських організацій, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у зазначеній сфері.

Форма проведення: очна, заочна.

Мова конференції: українська, англійська чи інша мова країни учасника симпозіуму

В рамках симпозіуму планується робота наступних дискусійних платформ:

1. Європейський досвід гуманізації кримінальної відповідальності;

2. Концептуальні питання гуманізації кримінальної відповідальності. Єдність термінологічних підходів;

3. Гуманізація КК України та КПК України: реалії та перспективи;

4. Роль судових рішень в гуманізації кримінальної відповідальності;

5. Зміни в викладанні дисциплін кримінально-правового циклу, що пов'язані з гуманізацією кримінальної відповідальності (попередня дискусія);

6. Студентська дискусія: "Людиноцентриська модель побудови суспільства: економічні, мистецькі та правові аспекти".

Для участі в роботі симпозіуму необхідно здійснити реєстрацію та надіслати електронною поштою в організаційний комітет до 16 жовтня 2018 року наступні документи:

1)    тези доповіді;

2)    квитанцію про сплату оргвнеску.

Студентам та аспірантам (ад’юнктам), необхідно до матеріалів додати витяг з протоколу засідання кафедри або рецензію кандидата чи доктора юридичних наук.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для тез – Тези.

Наприклад: Коваль_Внесок, Коваль_Тези.

Електронна адреса: alina.hurkova@iful.edu.ua  

Видання матеріалів Симпозіуму

Видання матеріалів планується здійснити до початку роботи Симпозіуму та видати під час його проведення лише очним учасникам заходу, у випадку заочної участі, збірник тез доповідей в електронній формі буде надісланий учасникам на електронну адресу, вказану у заявці.

За бажанням можна подати наукову статтю для публікації у Науково-інформаційний вісник Університету Короля Данила, що включений ДАК України у перелік фахових видань з юридичних наук.

З вимогами до оформлення наукових статей можна ознайомитися на сайті http://visnyk.iful.edu.ua

Вимоги до оформлення ТЕЗ доповідей

  1. Матеріали повинні бути представлені українською, англійською чи іншою мовою країни учасника симпозіуму
  2. Обсяг тез не повинен перевищувати 5-ох сторінок зі списком використаних джерел.
  3. Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Аркуш формату А4. Поля – 2 см зі всіх боків. Шрифт Times New Roman, кегель – 14, інтервал –1,5.
  4. Загальна схема побудови тез:

-      у лівому прізвища та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, установа, навчальний заклад, місто – курсивом у правому верхньому кутку (без скорочень);

-      назва тез – великими літерами, напівжирним шрифтом по центру.

  1. У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
  2. Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:» відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.

Роботи, що не відповідають вимогам, або не представлені у встановлений термін не розглядаються.

Організаційний внесок

(доктори наук не сплачують)

Організаційний внесок для часткового відшкодування витрат на проведення Симпозіуму становить 250 гривень.

Реквізити для внесення платежу через відділення Приватбанку:

номер карти 4149 4978 4869 0626

Призначення платежу: Поповнення СКР

№ 4149 4978 4869 0626 Петрів Марії Степанівни від ПІП учасника.

З А Я В К А

на участь у

ІІ Міжнародному

науково-практичному симпозіумі

«Гуманізація кримінальної відповідальності»

16-17 листопада 2018 року

Просимо здійснити реєстрацію за посиланням: https://goo.gl/forms/bReEFb8ZdK6KKZqr2

В рамках роботи Симпозіуму також буде проведено:

- конкурс «одного слайду» для учнів 9-11 класів «Булінг – історії, які не розповідають (причини, наслідки, відповідальність, профілактика)»;

- презентації поглядів молодих дослідників на визначену проблематику;

- авторські лекції відомих науковців.

Заплановано інтеграційний вечір.

Контактні особи:

Острогляд Олександр Васильович –

проректор з наукової роботи

тел. 097 904 21 06

Рудак Тетяна Василівна –

проректор з міжнародних зв’язків

тел. 050 190 38 01

Григорська Наталя Миронівна –

керівник відділу маркетингу

тел. 066 679 59 71

Гуркова Аліна Вячеславівна – відповідальний секретар оргкомітету симпозіуму

тел. 066 246 67 52

Наша адреса:

76018, м. Івано-Франківськ,

вул. Є. Коновальця, 35

http://iful.edu.ua

 

Веб-сайт конференции: https://iful.edu.ua/naukova-robota/naukovi-konferentsiyi/