VІ Студентський науковий симпозіум «Співдружність наук: архітектура, економіка, право»

Страна: Украина

Город: Івано-Франківськ

Тезисы до: 17.10.2018

Даты: 16.11.18 — 16.11.18

Е-мейл Оргкомитета: alina.hurkova@iful.edu.ua

Организаторы: Університет Короля Данила

 

Оргкомітет

запрошує Вас взяти участь у роботі

VІ Студентського наукового симпозіуму:

«Співдружність наук: архітектура, економіка, право»,

який відбудеться 16 листопада 2018 року в

Університеті Короля Данила

Метою Симпозіуму є обговорення й пошук шляхів вирішення актуальних проблем в розвитку архітектури, економіки та права України молодими дослідниками.

На Симпозіум запрошуються студенти, курсанти ВНЗ незалежно від форми власності.

Форма проведення: очна, заочна.

Мова симпозіуму: українська, англійська чи інша мова країни учасника симпозіуму.

В рамках Симпозіуму планується робота кількох дискусійних платформ під загальною назвою:

«Людиноцентриська модель побудови суспільства: економічні, технологічні, мистецькі та правові аспекти»

Для участі в роботі Симпозіуму необхідно здійснити реєстрацію та надіслати електронною поштою до організаційного комітету до 17 жовтня 2018 року наступні документи:

1)    тези доповіді;

2)    відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок.

Наприклад: Коваль_Тези, Коваль_Внесок.

Електронна адреса: alina.hurkova@iful.edu.ua  

Порядок проведення заходу

Захід проводиться в 2 етапи:

I етап – Збір тез та формування збірника Симпозіуму.

II етап – Проведення Симпозіуму: 1. Пленарне засідання; 2. Секційні засідання у вигляді конференцій з відповідних напрямків (або інший формат – очікуйте приємних сюрпризів від організаторів!); 3. Нагородження переможців по 3 з кожного напрямку збірниками конференції, подарунками та грамотами відповідно за 1, 2 та 3 місце, вручення сертифікатів безпосереднім очним учасникам; 4. Надсилання pdf варіанту збірника всім учасникам Симпозіуму (паперовий варіант отримують лише переможці відповідних дискусійних платформ).

Видання матеріалів Симпозіуму

Електронний варіант тез доповідей в форматі pdf буде надісланий учасникам на електронну адресу, вказану у заявці, протягом десяти днів після проведення Симпозіуму.

Кільком студентам, за рішенням оргкомітету, що надішлють кращі тези, буде надана можливість презентувати їх на ІІ Міжнародному науково-практичному симпозіумі «Гуманізація кримінальної відповідальності», який відбудеться 16-17 листопада 2018 року в Університеті Короля Данила.

Вимоги до оформлення ТЕЗ доповідей

  1. Матеріали повинні бути представлені українською, англійською чи іншою мовою країни учасника симпозіуму.
  2. Обсяг тез не повинен перевищувати 4-ох сторінок зі списком використаних джерел.
  3. Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Аркуш формату А4. Поля – 2 см зі всіх боків. Шрифт Times New Roman, кегель – 14, інтервал –1,5.
  4. Загальна схема побудови тез:

-           прізвище та ініціали автора, навчальний заклад, відомості про наукового керівника (науковий ступінь, вчене звання, посада), установа, місто – курсивом у правому верхньому кутку (без скорочень);

-           назва тез – великими літерами, напівжирним шрифтом по центру.

  1. У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
  2. Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:» відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.

Роботи, що не відповідають вимогам, або не представлені у встановлений термін не розглядаються.

Організаційний внесок

Організаційний внесок для відшкодування витрат на проведення конференції становить 100 гривень.

Реквізити для внесення платежу через відділення Приватбанку:

номер карти 4149 4978 4869 0626

Призначення платежу: Поповнення СКР № 4149 4978 4869 0626 Петрів Марії Степанівни від ПІП учасника.

З А Я В К А

на участь у

Студентському науковому симпозіумі

«Співдружність наук: архітектура, економіка, право»

16 листопада 2018 року

Просимо здійснити реєстрацію за посиланням: https://goo.gl/forms/QeUPmfnOifbagoJi1

Контактна особа:

Острогляд Олександр Васильович –

проректор з наукової роботи

тел. 097 904 21 06

Гуркова Аліна Вячеславівна –     відповідальний секретар оргкомітету симпозіуму

тел. 066 246 67 52

Наша адреса:

76018, м. Івано-Франківськ,

вул. Є. Коновальця, 35

http://iful.edu.ua

Минулих років І-V Студентський симпозіум стали визначною подією в студентському науковому житті України. Завдяки чому захід широко висвітлювався в ЗМІ:

http://www.youtube.com/watch?v=EgSN1_Mxdxg

http://www.blitz.if.ua/?q=news&id=6273

http://galtv.if.ua/news/view/2013/11/15/4204/

http://firtka.if.ua/?action=show&id=43284

https://www.youtube.com/watch?v=o-7wTdiXWfw

https://www.youtube.com/watch?v=1Q2Mpn_cyBE

https://www.youtube.com/watch?v=a1ug5ca6PQE

https://www.youtube.com/watch?v=AXpMlTxiJIU

Веб-сайт конференции: https://iful.edu.ua/naukova-robota/naukovi-konferentsiyi/