Стартував прийом заявок на конкурс спільних українсько-ізраїльських науково-дослідних проектів на 2019-2020 роки

Страна: Израиль;

Дедлайн: 31.01.2019

Тип гранта: Обучение за границей;

Веб-сайт: mon.gov.ua

Область наук: Общенаучные;

 

Відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Держави Ізраїль про співробітництво в галузі науки і технологій  від 12 січня 1993 року та Програми наукового і технологічного співробітництва між Урядом Україною та Урядом Державою Ізраїль від 22 грудня 2015 року, Міністерство освіти і науки України та Міністерство науки і технологій Держави Ізраїль оголошують конкурс спільних українсько-ізраїльських науково-дослідних проектів для реалізації у 2019-2020 рр.

 

Мета конкурсу

Конкурс проводиться з метою сприяння встановленню та розвитку якісного науково-технологічного співробітництва між науковцями обох країн.

 

Пріоритетні напрями:

 

1. Прикладна математика та теоретична фізика:

теорія ймовірностей та алгебра,

теоретична фізика,

теорія графів та хімія.

 

2. Єврейська спадщина:

  • спільної культурної та історичної спадщини.

 

До участі у конкурсі запрошуються науковці закладів вищої освіти, науково-дослідних установ та підприємств.

 

Конкурс відкрито з 1 листопада 2018 року по 31 січня 2019 року

 

 

Критерії відбору

Після перевірки відповідності пропозицій вимогам до комплектності пакету документів (див. нижче), кожна заявка передається для наукової експертизи, що проводиться паралельно в Україні та Державі Ізраїль. Після цього Спільний Українсько-Ізраїльський комітет з науково-технологічного співробітництва, який збирається за ініціативою Міністерства освіти і науки України та Міністерства науки і технологій Держави Ізраїль, проводить остаточний розгляд та відбір проектів для надання фінансування.

 

Крім наукової відповідності, основними критеріями оцінки є такі:

- відповідність програми досліджень зазначеним у конкурсних оголошеннях темам;

-   наукова якість та інноваційність проекту;

- значимість проблеми, яку необхідно дослідити, і потенційна можливість її вирішення запропонованим методом дослідження;

-  якість інфраструктури установ, які беруть участь у проекті;

-  техніко-економічне обґрунтування програми досліджень;

-  можливість практичного використання результатів проекту;

- рівень співпраці між українськими та ізраїльськими дослідницькими групами;

-  обґрунтування розміру фінансування проекту.

 

Участь у проектах молодих вчених і викладачів вітатиметься.

Керівники та основні учасники проектів можуть подавати кілька заявок. Однак керівники не зможуть отримати фінансування більш, ніж за одним проектом.

 

Інтелектуальна власність

Науковці з українського боку, зокрема, керівники проектів, мають вжити усіх необхідних заходів для захисту науково-технічних та промислових цінностей, які їм належать, а також прав інтелектуальної власності. Головна увага приділятиметься тому, щоб у рамках співробітництва, не відбулося незапланованої передачі українських технологій іншим країнам.

 

Фінансування

Фінансування виділяється на два роки поспіль, на кожний рік окремо. Рішення про продовження фінансування у наступному році приймається після розгляду звіту за попередній рік роботи.

Сторони здійснюють фінансування спільних українсько-ізраїльських проектів (включаючи заробітну плату науково-виробничого персоналу) відповідно до чинного законодавства кожної сторони.

Кожна сторона фінансує витрати, пов’язані з перебуванням своїх вчених у країні-партнері, а саме: транспортні витрати (авіа-переліт), витрати на проживання та добові, витрати на медичне страхування.

 

Основні документи та терміни подання заявок на конкурс:

 

            - заповнена форма заявки на участь у конкурсі українською та англійською мовами із оригіналами підписів та печаток (у паперовому вигляді (2 прим.) та на електронному носії (СD - диск);

-   лист від організації-співвиконавця спільного проекту від ізраїльської сторони на бланку установи-заявника;

-   акт експертизи на відкриту публікацію результатів досліджень за темою проекту;

-   анотація проекту українською мовою з підписом керівника проекту;

-   супровідний лист на бланку установи-заявника на ім’я заступника Міністра освіти і науки України Стріхи М.В. із обов’язковим зазначенням назви спільної програми, за конкурсом якої подаються документи.

 

Документи подаються у картонній папці на зав’язках.

 

Розглядатимуться лише документи, відправлені на адресу Міністерства освіти і науки України не пізніше останнього дня конкурсу (за датою на поштовому штемпелі на конверті поштового відправлення – не пізніше 31 січня 2019 р.), а також зареєстровані у канцелярії Міністерства:

- у разі надсилання поштою – до кімнати 310, канцелярія (Україна, 01601, Київ, бульвар Шевченка 16);

- у разі особистої передачі – документи необхідно залишити у скриньці для листувань, розташованій у холі Міністерства (Україна, 01601, Київ, бульвар Шевченка 16).

 

Заявки, оформлені без дотримання всіх зазначених вище вимог, розглядатися не будуть!

 

Форма заявки на участь у конкурсі розміщена на
веб-сторінці: https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/diyalnist/mizhnarodna-dilnist/mizhnarodni-naukovi-proekti/dvostoronni-naukovi-konkursi

 

Кандидатам на участь у Програмі з української сторони варто переконатися у тому, що їх ізраїльські партнери подали відповідну заявку до Міністерства науки і технологій Держави Ізраїль.

У межах виділеного бюджетного фінансування Сторін з виконавцями щорічно укладаються договори на виконання конкретних проектів з фінансуванням національної частини проекту поточного року.

Після закінчення виконання проекту Замовникові (установі, з якою Виконавець уклав договір) подаються науковий і фінансовий звіти. У наукових звітах повинні бути викладені результати наукових досліджень, акти впровадження й рекомендації прикладного характеру, а також можливі перспективи від широкого впровадження наукових розробок.

 

Похожие гранты и стипендии с открытой подачей заявок: