ІІІ Міжнародний науково-практичний симпозіум «Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми»

Страна: Украина

Город: Івано-Франківськ

Тезисы до: 12.03.2019

Даты: 12.04.19 — 13.04.19

Е-мейл Оргкомитета: alina.hurkova@iful.edu.ua

Организаторы: Університет Короля Данила, CEI Cooperation Fund

 

Оргкомітет

запрошує Вас взяти участь у роботі

ІІІ Міжнародного науково-практичного симпозіуму «Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми», який відбудеться 12-13 квітня 2019 року в Університеті Короля Данила

Метою симпозіуму є аналіз стану протидії незаконній міграції та торгівлі людьми, виявлення і дослідження проблем незаконної міграції та торгівлі людьми, розроблення рекомендацій щодо удосконалення правового механізму протидії незаконній міграції та торгівлі людьми.

На симпозіум запрошуються науковці, аспіранти ВНЗ та науково-дослідних установ, студенти, представники громадських організацій, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у зазначеній сфері.

 

Форма проведення: очна, заочна.

Мова конференції: українська, англійська чи інша мова країни учасника симпозіуму

В рамках симпозіуму планується робота наступних дискусійних платформ:

  1. Причини та наслідки незаконної міграції та торгівлі людьми;
  2. Роль інформаційних технологій в виявленні та розслідуванні злочинів, що пов’язані з незаконною міграцією і торгівлею людьми. ІТ як сфера, що сприяє незаконній міграції та торгівлі людьми;
  3. Політика в сфері протидії злочинності, що пов’язана з незаконною міграцією та торгівлею людьми;
  4. Окремі інструменти протидії незаконній міграції та торгівлі людьми (економічні, правові, мистецькі та ін.).

Для участі в роботі симпозіуму необхідно надіслати електронною поштою в організаційний комітет до 12 березня 2019 року наступні документи:

1)    заповнену за зразком заявку;

2)    тези доповіді;

3)    квитанцію про сплату оргвнеску.

Студентам та аспірантам (ад’юнктам), необхідно до матеріалів додати витяг з протоколу засідання кафедри або рецензію кандидата чи доктора юридичних наук.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для тез – Тези.

Наприклад: Коваль_Заявка, Коваль_Тези.

Електронна адреса: alina.hurkova@iful.edu.ua

Видання матеріалів Симпозіуму

Видання матеріалів планується здійснити до початку роботи Симпозіуму та видати під час його проведення лише очним учасникам заходу, у випадку заочної участі, збірник тез доповідей в електронній формі буде надісланий учасникам на електронну адресу, вказану у заявці.

За бажанням можна подати наукову статтю для публікації у Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, що включений ДАК України у перелік фахових видань з юридичних наук.

З вимогами до оформлення наукових статей можна ознайомитися на сайті http://visnyk.iful.edu.ua

Вимоги до оформлення ТЕЗ доповідей

  1. Матеріали повинні бути представлені українською, англійською чи іншою мовою країни учасника симпозіуму
  2. Обсяг тез не повинен перевищувати 5-ох сторінок зі списком використаних джерел.
  3. Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Аркуш формату А4. Поля – 2 см зі всіх боків. Шрифт Times New Roman, кегель – 14, інтервал –1,5.
  4. Загальна схема побудови тез:

-      у лівому прізвища та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, установа, навчальний заклад, місто – курсивом у правому верхньому кутку (без скорочень);

-      назва тез – великими літерами, напівжирним шрифтом по центру.

  1. У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
  2. Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:» відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.

Роботи, що не відповідають вимогам, або не представлені у встановлений термін не розглядаються.

 

Організаційний внесок

(доктори наук не сплачують)

Організаційний внесок для часткового відшкодування витрат на проведення Симпозіуму становить 250 гривень.

Реквізити для внесення платежу через відділення Приватбанку:

номер карти 4149 4978 4869 0626

Призначення платежу: Поповнення СКР

№ 4149 4978 4869 0626  від ПІП учасника.

Витрати на проїзд та проживання здійснюються за кошти учасників.

 

З А Я В К А

на участь у

ІІІ Міжнародному

науково-практичному симпозіумі

«Протидія незаконній міграції

та торгівлі людьми»

 

12-13 квітня 2019 року

 

Просимо здійснити реєстрацію за посиланням: https://goo.gl/forms/pEZNtEbl5qdl8Cyn1

В рамках роботи Симпозіуму також буде проведено:

- конкурс соціальної реклами для учнів ЗОШ «Протидія торгівлі дітьми та їх експлуатації»;

- презентації поглядів молодих дослідників на визначену проблематику;

- мистецькі заходи (виставки, презентації тощо) на тему «Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми»;

- авторські лекції відомих науковців.

Заплановано інтеграційний вечір та екскурсійну програму.

Контактні особи:

Острогляд Олександр Васильович –

проректор з наукової роботи

тел. 097 904 21 06

 

Рудак Тетяна Василівна –

проректор з міжнародних зв’язків

тел. 050 190 38 01

 

Репецький Сергій Петрович –

завідувач кафедри

кримінального права та процесу

тел. 067 962 14 23

 

Григорська Наталія Миронівна –

керівник відділу маркетингу та PR

тел. 066 679 59 71

 

Гуркова Аліна Вячеславівна – відповідальний секретар оргкомітету симпозіуму

тел. 066 246 67 52

 

Наша адреса:

76018, м. Івано-Франківськ,

вул. Є. Коновальця, 35

http://iful.edu.ua

 

Приватний вищий навчальний заклад

Університет Короля Данила

CEI Cooperation Fund

 

ІІІ Міжнародний

науково-практичний симпозіум

«Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми»

Інформаційний лист

12-13 квітня 2019 року

м. Івано-Франківськ

Веб-сайт конференции: https://iful.edu.ua/naukova-robota/naukovi-konferentsiyi/