Міжнародна науково-практична конференція "Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика"

Страна: Украина

Город: Харків

Тезисы до: 25.03.2019

Даты: 17.05.19 — 18.05.19

Е-мейл Оргкомитета: mnpkonf@gmail.com

Организаторы: Міністерство освіти і науки України Державна служба України з надзвичайних ситуацій Національний університет цивільного захисту України та партнери

 

ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ

Секція 1. Державна політика і управління в галузі освіти: зміст та механізми реалізації

Пріоритетні напрями роботи секції:

– механізми формування та реалізації державної політики у сфері реформування вищої освіти;

– механізми державного управління системою забезпечення якості середньої, професійної та вищої освіти;

– державне регулювання розвитку дистанційної та електронної освіти;

– зміст та практика використання інноваційних технологій в системі підготовки кваліфікованих фахівців;

– державне регулювання системи підготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. 

Секція 2.  Державна політика і управління в галузі національної безпеки: зміст та механізми реалізації

Пріоритетні напрями роботи секції:

– національна безпека як умова гармонічного розвитку людини, держави та суспільства;

– теоретико-методологічні та практичні засади формування змісту державної політики в галузі національної безпеки, а також визначення напрямів її реалізації;

– актуальні питання теорії та практики розвитку системи державного управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку;

– особливості формування та практика використання механізмів державного управління сферами державної безпеки та охорони громадського порядку;

– механізми інтегрованого управління кордонами, організації оперативно-службової, оперативно-розшукової, контррозвідувальної, розвідувальної діяльності у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку.

Секція 3. Державна політика і управління в га-лузі попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій

Пріоритетні напрями роботи секції:

– механізми державного управління у сфері цивільного захисту: зміст та практика використання;

– державна політика щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню;

– організаційно-правові, соціально-економічні та психолого-педагогічні засади державного управління у сфері цивільного захисту;

– компетенція науки «Публічне управління і адміністрування» в системі теоретико-методологічного та практичного забезпечення діяльності служби цивільного захисту;

– актуальні питання теорії та практики функціонування системи підготовки фахівців у сфері цивільного захисту.

Секція 4. Державна політика і управління окремих галузей економіки та соціально-трудових відносин

Пріоритетні напрями роботи секції:

– особливості державного регулювання економіки та сучасна економічна політика;

– соціально-економічний розвиток та рівень життя як об’єкти державного управління;

– механізми державного управління розвитком окремих галузей економіки: зміст та практика використання;

– актуальні проблеми державного управління соціально-економічним та суспільно-політичним розвитком регіонів;

– державна політика щодо регулювання соціально-трудових відносин на регіональному та державному рівнях: принципи формування та особливості реалізації.

Секція 5.  Теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку науки «Публічне управління і адміністрування»

Пріоритетні напрями роботи секції:

– предметно-об’єктне спрямування науки «Публічне управління і адміністрування»: понятійно-категоріальний апарат публічного управлін-ня;

– визначення та обґрунтування актуальності пріоритетних напрямів науково-дослідної роботи у межах науки «Публічне управління і адміністрування»;

– теорія та історія розвитку науки «Публічне управління і адміністрування»;

– напрями модернізації змісту та практики реалізації галузевих стандартів вищої освіти та розвиток магістерських програм у галузі знань «Публічне управління і адміністрування»;

– потенціали науки «Публічне управління і адміністрування» для вдосконалення змісту та практики реалізації стратегії розвитку держави та її регіонів.

Веб-сайт конференции: http://nuczu.edu.ua/ukr/science/kriz/conf/