VІІІ Міжнародну науковопрактичну конференцію “Історичні мідраші північного причорномор’я”

Страна: Украина

Город: Миколаїв

Тезисы до: 01.03.2019

Даты: 15.04.19 — 17.04.19

Е-мейл Оргкомитета: mariannalasinska@gmail.com

Организаторы: Міністерство освіти і науки України; Миколаївська обласна держадміністрація; Миколаївський Національний університет імені В.О.Сухомлинського

 

Основна тема цьогорічного заходу:

«Єврейське населення України в 1917-

1921 рр.: мілітарні події та наслідки

Громадянської війни».

 Також, робота конференції

планується за такими

напрямками:

1. Єврейські погроми на території України в

модерну добу: причини та характер

2. Антисемітизм і його подолання: історія,

сучасність, перспективи

3. Єврейське населення Півдня України в

роки Другої світової війни

4. Сучасні підходи і методи подолання

антисемітизму в Україні та Світі: психологопедагогічний аспект

5. Сучасні методологічні підходи і проблеми

викладання історії Голокосту в Україні та

Світі

6. Допомога «Джойнт» постраждалим від

голоду 1921-1923 рр.: масштаби та наслідки

7. Діяльність єврейських благодійних

організацій на Півдні України: історія і

сучасність

8. Історія розвитку єврейських громад

південної України

9. Єврейське населення Радянської України

10. Єврейська община в сучасному

етнополітичному просторі Півдня України:

взаємини, проблеми та перспективи

11. Гуманітарний аспект (педагогіка,

соціологія, філософія, політологія, право)

 Пропонується робота «круглих

столів» та виставок:

- Круглий стіл: «До проблеми вивчення

історії Голокосту в Україні: документи,

факти, цифри»

- Круглий стіл: «Історія єврейських

волонтерських рухів в сучасній Україні»

- Виставка наукової літератури: «Актуальні

проблеми історії єврейських общин України»

 Матеріали конференції будуть

опубліковані у збірнику наукових

праць до її початку

Веб-сайт конференции: http://www.archives.gov.ua/News/2019/2019_04_15_17.pdf