ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку»

Страна: Украина

Город: Переяслав-Хмельницький

Тезисы до: 01.03.2019

Даты: 15.03.19 — 15.03.19

Область наук: Филологические;

Адрес: м. Переяслав-Хмельницький, Київська область, Україна

Е-мейл Оргкомитета: nathalie.chvets@gmail.com

Организаторы: ДВНЗ «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ» (м. Переяслав-Хмельницький) ЗАХІДНОЧЕСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ У М. ПЛЗЕНЬ (ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI) (м. Плзень, Чеська республіка)

 

15 березня 2019 р. на базі кафедри іноземної філології, перекладу та методики навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» відбудеться ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку».

До участі запрошуються науковці, викладачі та співробітники навчальних закладів, аспіранти, магістранти, студенти.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ:

1. Актуальні питання міжкультурної комунікації.

2. Переклад як спосіб і форма міжкультурної комунікації.

3. Проблеми різножанрової міжмовної комунікації в контексті перекладознавства.

4. Актуальні проблеми теорії і практики перекладу.

5. Соціолінгвістичні та лінгвокогнітивні засади перекладу.

6. Питання художнього й галузевого перекладу.

7. Проблеми відтворення лінгвокультурної та етноунікальної семантики.

8. Лінгвокультурний концепт як проблема перекладу.

9. Лінгводидактичні питання міжкультурної комунікації і перекладу.

Форма участі: заочна (дистанційна).

Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, чеська, російська, білоруська, польська, французька.

Веб-сайт конференции: https://phdpu-kif.webnode.com.ua/l/ii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-internet-konferentsiya-mizhkulturna-komunikatsiya-i-perekladoznavstvo-tochki-dotiku-ta-perspektivi-rozvitku/

 

Конференции по теме - с близкими дедлайнами: