ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Філософія мови та нові тенденції в перекладознавстві й лінгвістиці”

Страна: Украина

Город: Київ

Тезисы до: 11.03.2019

Даты: 28.03.19 — 29.03.19

Область наук: Филологические;

Е-мейл Оргкомитета: lingphilos@gmail.com

Организаторы: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені М.П. ДРАГОМАНОВА 
Факультет іноземної філології 
Кафедра прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу 
Кафедра англійської філології 
 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
ІІ Міжнародної науково-практичної конференції
“Філософія мови та нові тенденції в перекладознавстві й лінгвістиці”, 

яка відбудеться 28-29 БЕРЕЗНЯ 2019 року, м. Київ 
 
Програма конференції передбачає роботу секцій за такими напрямками: 
 
  Теорія та методологія лінгвофілософських студій 
  Філософські засади мовної освіти та лінгводидактики 
  Нові тенденції в перекладознавстві та формуванні іншомовної компетенції 
  Теорія та практика наукового, технічного та художнього перекладу 
  Перекладознавство і корпусна лінгвістика 
  Мовні  контакти  в  контексті  глобалізаційних  процесів  та  етнокультурні  фактори міжкультурної комунікації 
  Актуальні проблеми когнітивної семантики та когнітивного синтаксису 
  Сучасні проблеми та перспективи лінгвопрагматики 
 
Тези  учасників  будуть  надруковані  в  електронному  збірнику  матеріалів  конференції 
“Філософія мови та нові тенденції в перекладознавстві й лінгвістиці” протягом двох тижнів після 
закінчення роботи конференції, який буде розміщений на веб-сайті НПУ імені М.П. Драгоманова. 
Обсяг тез: 3-5 сторінок. 
Робочі мови конференції: українська, англійська, німецька, французька, російська, польська. 
 
Кінцевий термін подання матеріалів для участі –  11 БЕРЕЗНЯ 2019 РОКУ

Веб-сайт конференции: http://conference.fif.npu.edu.ua/2017-02-20-01-26-15

 

Конференции по теме - с близкими дедлайнами: