2019 The 17th IEEE International Conference on IC Design and Technology (ICICDT 2019)

Страна: Китай

Город: Suzhou

Тезисы до: 15.03.2019

Даты: 17.06.19 — 19.06.19

Е-мейл Оргкомитета: chun.zhao@xjtlu.edu.cn

Организаторы: ICICDT 2019

 

Publication:
Accepted papers will be included in the conference proceedings published by IEEE. The proceedings will be submitted and reviewed by the IEEE Xplore and Ei Compendex and Scopus after the conference.

Executive Committee:
Advisory Committee: Ming Liu (IMECAS) & Hui Yang (Sinano) & Yin Shi (IOS)
2019 Conference Chair: Yilong Hao (PKU)
2019 Conference Co-chair: Yao-Hui Zhang (Sinano) & Cezhou Zhao (XJTLU) & Mingxiang Wang (Soochow Univ.)
General Chair: Stefano D’Amico (Univ. of Salento) & Andrea Scarpa (NXP Semiconductors)
Executive Chair: Bich-Yen Nguyen (Soitec) & Thuy Dao (NXP)
Keynote Chair: Mariam Sadaka (MWM Consulting) & Yao-Hui Zhang (Sinano)
Technical Conference Chair: Mingxiang Wang (Soochow Univ) & Xiao Gong (NUS) & Cuiqin Xu (Huali) & Yan Wang (TSU)
Local Arrangement Chair: Helun Song(Sinano) & Ying Li (Soochow Univ.) & Wen Liu (XJTLU) & Shouxiang Li (SICIA)
Tutorial Chair: Oliver Weber (CEA-Leti) & Xiangming Xu (HiSilicon)
Exhibition Chair: Xuefeng Shao (ON Semiconductor) & ZG Tay (ON Semiconductor)
Publicity & Award Chair: Kin P. Cheung (NIST) & Maojun Wang (PKU)
Publication Chair: Chun Zhao (XJTLU) & Desheng Jiang (ISCAS) & Yi Zhao(ZJU)
Finance Chair: Helun Song (Sinano) & Dina Triyoso (TEL) & Wen Liu (XJTLU)
Secretary: Zhanqiang Ru (Sinano)
 

Contact:
For information about paper submission, please contact: 
Chun Zhao 
Xi’an Jiaotong-liverpool University 111 Ren'ai Road Suzhou China 
E-Mail: chun.zhao@xjtlu.edu.cn 

For information about registration, etc. please contact: 
Wen Liu 
Xi’an Jiaotong-liverpool University 111 Ren'ai Road Suzhou China 
E-Mail: wen.liu@xjtlu.edu.cn 
Tel:+86-13913118798(From 8 a.m. to 8 p.m. Beijing Time)

Веб-сайт конференции: http://www.icicdt.org/