ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Ключові проблеми сучасної германської та романської філології"

Страна: Украина

Город: Poltava

Тезисы до: 15.04.2019

Даты: 18.04.19 — 18.04.19

Область наук: Филологические;

Адрес: Kovala str. 5/707, Ukraine, Poltava, Kovala str. 5/707

Е-мейл Оргкомитета: kafedra.rgf.lnu.press@gmail.com

Организаторы: ДЗ "Луганський національний університет, Факультет іноземних мов, кафедра романо-германської філології

 

ШАНОВНІ НАУКОВЦІ!

Державний заклад „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, факультет іноземних мов, кафедра романо-германської філології запрошують Вас взяти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Ключові проблеми сучасної германської та романської філології”, яка відбудеться 18 квітня 2019 року на базі „Полтавського університету економіки і торгівлі” (м. Полтава, вул. Коваля, 3).

 

Форма проведення очна, заочна, дистанційна.

 

До участі у конференції запрошуються: молоді вчені, аспіранти, докторанти, викладачі ВНЗ.

 

Тематичні напрями роботи конференції:

1. Порівняльні дослідження романо-германських мов у полілінгвальному просторі.

2. Дискурс у міжкультурній комунікації: вербальні та невербальні засоби спілкування.

3. Когнітивістика, перекладознавство та літературознавство.

4. Сучасні технології викладання іноземних мов в умовах євроінтеграції.

 

Мови конференції: українська, англійська, німецька, французька, іспанська.

Умови участі у конференції

Для участі у конференції необхідно надіслати статті до оргкомітету, заявку та скановану або сфотографовану копію сплати за публікацію до 15 квітня 2019 р. (включно) на електронну адресу kafedra.rgf.lnu.press@gmail.com

  1. наукова праця (від 8 ‒ 15 сторінок); (назва файлу має бути українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другій частині слово «стаття» (наприклад, Іванов М.С._стаття);
  2. відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату публікації (назва файлу українською мовою, прізвище та ініціали учасника конференції та має містити у другій частині слово «квитанція» (наприклад, Іванов М.С._квитанція);
  3. заявку на участь у конференції (назва файлу українською мовою, прізвище та ініціали учасника конференції та має містити у другій частині слово «заявка» (наприклад, Іванов М.С._заявка).

Організаційний внесок становить ‒ 100 гривень (отримання сертифікату учасника конференції та програми). Можлива участь учасника конференції без публікації у збірнику ВАК України (уточнення за телефонами).

Вартість публікації у збірнику однієї сторінки становить – 35 грн. Збірник внесений до переліку ВАК України „Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Серія: філологічні науки. Статті докторів наук (без співавторства) друкуємо безкоштовно. Питання відправки й оплати пересилки збірника зарубіжних авторів вирішуємо індивідуально. Пересилка друкованого примірника наукового збірника „Філологічні науки” („Нова Пошта”) здійснюється за кошти автора публікації. Учасники з інших країн з питань оплати участі у конференції мають звернутися до оргкомітету.

Редакційний збір покриває витрати, пов’язані з редагуванням статей, макетуванням, друком сертифікатів, програми конференції та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу за реєстром обов’язкової розсилки.

Реквізити для оплати будуть надісліні тільки після рецензування та підтвердження щодо участі автора у конференції.

 

Вимоги до оформлення

1. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word (*doc, *rtf). Обсяг статті – від 8 до 15 сторінок (повністю підготовлених до друку).

2. Формат А4, кегль 12, гарнітура Times New Roman, всі поля (верхнє, нижнє, праве й ліве) ‒ 3,8 см, міжрядковий інтервал – 1,0.

3. Інформація про УДК розташовується у верхньому лівому кутку без відступів (шрифт нежирний).

4. Ініціали і прізвище автора вказуються в лівому верхньому кутку (через рядок від УДК) з відступом 1,5 см, шрифт жирний. Назва статті друкується через рядок великими літерами (шрифт жирний). Нижче − ORCID ID (персональний код, який необхідно отримати, заповнивши анкету за посиланням: https://orcid.org/register). Нижче ‒ назва статті, друкується через рядок, може містити не більше 10 слів, розкривати сутність проблеми та бути цікавою широкому загалу науковців. Назва статті має бути сформульована одним реченням. У формулюванні назви статті слід уникати скорочень.

5. Бібліографія і при необхідності примітки подаються в кінці статті після заголовку „Список використаної літератури” (без двокрапки) у порядку цитування й оформляються відповідно до останніх бібліографічних вимог (Приклади оформлення списку використаних джерел, відповідно до ДСТУ 8302:2015 додаються нижче). Бібліографічні джерела подаються підряд, без відокремлення абзацем; ім’я автора праці (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом. Просимо звернути увагу на те, що посилання в тексті оформлюються по-новому: у круглих дужках зазначається прізвище автора, та рік видання роботи (наприклад, Шумська, 2010). Якщо потрібно послатися на декілька джерел, варто перелічувати їх через крапку з комою (наприклад, Афанасьєва, 2016; Богданова & Саннікова, 2015; Moore, 2006). Якщо використовуються цитати, статистика тощо, то слід вказати номер сторінки посилання (Афанасьєва, 2016, с. 46; Bruner, 2012, p. 24).

6. Для коректного індексування публікацій наукометричними системами після «Списку використаної літератури» необхідно навести References. Посилання в References мають бути оформлені латиною; для кириличних цитувань слід транслітерувати (онлайновий транслітератор: http://www.slovnyk.ua/services/translit.php) імена авторів та назви видань; останні також слід навести в англійському перекладі в [ ] з зазначенням мови оригіналу в дужках, наприклад, [in Russian], [in Ukrainian] Назви періодичних видань слід наводити відповідно до офіційного латинського написання за номером реєстрації ISSN. В елементах опису не можна заміняти латинські літери на кириличні. Цитування в References мають бути оформлені за стандартом APA (American Psychological Association Style) (http://www.tandf.co.uk/journals/authors/...).

7. Статтю заключають 3 анотації обсягом 15 рядків (українською і російською мовами) та 22 рядки (англійською мовою) із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові автора, назви статті та ключовими словами (3 – 5 термінів). Редагування анотації англійською мовою за допомогою онлайн-сервісів (наприклад, Google translate та ін.) є неприпустимим!

 

Важливо! Стаття повинна супроводжуватися рецензією провідного фахівця (доктора, професора).

Оргкомітет залишає за собою право відмовити авторові в публікації статті, яка не відповідає редакційним вимогам, матеріали авторові не повертаються.

 

Текст статті повинен бути уважно вичитаний і перевірений автором.

Довідки можна отримати

Тел.:+38050-910-12-97 (Тетяна Анатоліївна)

e-mail: kafedra.rgf.lnu.press@gmail.com

 

Адреса: м. Полтава, вул. Коваля, 3, каб. 419 а (в приміщенні Полтавського університету економіки і торгівлі) ‒ ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», кафедра романо-германської філології

Веб-сайт конференции: http://luguniv.edu.ua/

 

Конференции по теме - с близкими дедлайнами: