VI Міжнародна науково-практична конференція „Гендер. Екологія. Здоров’я”

Страна: Украина

Город: Харків

Тезисы до: 01.04.2019

Даты: 18.04.19 — 19.04.19

Е-мейл Оргкомитета: gez.2007@ukr.net

Организаторы: Харківський національний медичний університет (ХНМУ), Центр гендерної освіти

 

ОСНОВНІ ТЕМИ КОНФЕРЕНЦІЇ


Планується робота круглого столу «Сутність та перспективи Превентивної, Антиейджинг та Гендерної медицини»

I.ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ГЕНДЕРНОЇ ПРОБЛЕМИ

▪ Феномен гендеру в філософії і повсякденності

▪ Гендерні стереотипи: користь чи вада?

▪ Соціально-політичні, економічні та правові аспекти проблеми «гендер, екологія, здоров?я»

▪ Феномен гендеру в українській культурі: проблеми та перспективи

▪ Молодь, проблеми гендерної рівності та екологічні перспективи

ІІ. ГЕНДЕРНІ ПРОБЛЕМИ В МЕДИЦИНІ

▪ Гендерні відмінності у маніфестації та розвитку захворювань

▪ Вплив чинників навколишнього середовища на репродуктивне здоров’я

▪ Вплив статі на частоту розвитку ускладнень

▪ Вплив статі на прогнозування результатів лікування

▪ Врахування гендерних відмінностей у роботі лікаря загальної практики

ІІІ. ГЕНДЕРНА ПРОБЛЕМАТИКА В ЕКОЛОГІЇ

▪ Гендерні проблеми формування здорового способу життя

▪ Екозалежна патологія, її чинники та гендерні особливості. Ендемічні хвороби.

▪ Гендерні питання у охороні та гігієні праці

▪ Медико-біологічні та гендерні проблеми адаптації до змінених умов життєдіяльності

▪ Проблеми урбанізації та гендерні особливості організації середовища життєдіяльності

▪ Соціальне середовище та психогігієна статі

Вимоги до оформлення матеріалів конференції:

1.Тези подаються: у паперовій формі – 1 примірник та у форматі rtf текстового редактора Word, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5, поля з усіх боків 2 см. у Центр Гендерної освіти ХНМУ (кафедра філософії), або ел. поштою на адресу gez.2007@ukr.net

2. Назва файлу за прізвищем першого автора англійською мовою (кількість авторів – не більше 3).

3. Вимоги до оформлення тез: прізвище й ініціали авторів у вехньому правому куті, назва тез великими літерами. Тези на одному примірнику повинні мати візу наукового керівника «Дозволено до друку» (для студентів та аспірантів).

4. До тез на окремому аркуші додати заявку на участь у конференції.

5. Обсяг тез не повинен перевищувати 2 сторінок. Усі медичні препарати в тексті повинні мати не комерційну, а міжнародну назву.

Матеріали, що не відповідають пред’явленим вимогам, оргкомітетом до друку не приймаються.

Веб-сайт конференции: https://genderindetail.org.ua/news/vi-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-gender-ekologiya-zdorov-ya-134951.html